Indeksacja w bazach danych

Arianta

CEEOL

CEJSH

Google Scholar

ICI Journals Master List 2016: 80.15

POL-index

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.