Jagiellonian Journal of Management

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor statystyczny: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Redaktor językowy: Amy Barnes, Clarinda Calma

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym tematyce współczesnych problemów zarządzania. Stanowi platformę wymiany poglądów naukowców, badaczy i praktyków. Jego tematyka koncentruje się na nowych koncepcjach, metodach i narzędziach zarządzania w ujęciu: dziedzinowym (m.in. w obszarze marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi) i sektorowym.

e-ISSN 2450-114X
Właściciel czasopisma:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Opublikowano online: grudzień 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Good practices in civil planning and crisis management in the world and their implementation in Poland

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 135-150
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.009.9560

Man as creator of behavioural competitiveness of enterprises – conceptual model

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 151-162
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.010.9561

The Internet of Things as a customer experience tool

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 163-176
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.011.9562

Assessment of level of quality of property insurance within the scope of protection against ecological risks in Poland with the use of the Servqual method. Research results

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 177-194
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.012.9563

Approaches and models for change management

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 195-208
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.014.9785

Crowdfunding projects of the academic community

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 209-222
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.013.9564

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.