Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Redaktor naczelny: Patrycja Sawicka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Zastępca sekretarza redakcji: Julia Knapik

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2018), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Nasi recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerami ISSN 2353-7094 (wersja online) oraz ISSN 2956-4107 (wersja drukowana). Do 2013 roku czasopismo zarejestrowane było pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ".


Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: Arianta, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, Google Scholar, ICI Journals Master List (ICV 2016: 55.71), PBN/POL-index, a także RILM Abstracts of Music Literature. Na podstawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 862) publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Digitalizacja czasopisma „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” została sfinansowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2956-4107
e-ISSN 2353-7094
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022)

Redaktor naczelny: Patrycja Sawicka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Opublikowano online: 19 września 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Odgłosy karnawału – muzyczny język Le Carnaval d’Aix op. 83b Dariusa Milhauda

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), s. 5-31
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.007.16244

Utwory klawesynowe Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko – między przeszłością a współczesnością

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), s. 33-58
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.008.16245

Wizje Apokalipsy w muzyce XX wieku (Olivier Messaien, George Crumb, Bernadetta Matuszczak, Aleksander Lasoń)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), s. 59-72
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.009.16246

Music for Nine Post Cards jako przykład kankyo ongaku, czyli „muzyki unoszącej się w powietrzu jak dym”

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), s. 73-91
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.010.16247

Nieznane fugi z rękopisu L 1636 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), s. 93-124
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.005.15649