Artykuły

Ilość
Sortuj według

Doświadczenie Zagłady w Ocalałym z Warszawy op. 46 Arnolda Schönberga: geneza, dzieło, interpretacja

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 4-30
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.005.8044

Spór o The Death of Klinghoffer Johna Adamsa. Opera w opiniikrytyków muzycznych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 31-51
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.006.8045

The Metropolitan Opera jako wiodący producent spektakli operowych. Strategia kreowania marki the Met

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 52-69
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.007.8046

Na styku epok. Porównanie warsztatu twórczego Josepha Riepla i Marcina Józefa Żebrowskiego na przykładzie utworów pro processione

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 70-90
Data publikacji online: 17 maja 2018

Stan zachowania rękopisów symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa w Polsce – rekonesans

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 92-119
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.009.8048

„Angels and Men" assisted by this Art, May Sing together, though they Dwell apart” – angielskie antologie świeckiej i religijnej muzyki wokalnej z drugiej połowy XVII wieku w kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 120-138
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.010.8049

Mechanizmy oddziaływania muzyki na procesy fizjologiczne i emocjonalne słuchacza

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 139-155
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.011.8050