Na styku epok. Porównanie warsztatu twórczego Josepha Riepla i Marcina Józefa Żebrowskiego na przykładzie utworów pro processione

Wojciech Karasiński

Abstrakt

At the turn of the eras. A comparison of the compositional technique of Joseph Riepel and Marcin Józef Żebrowski based on the pro processione pieces 

In this paper, the author compares aesthetic and stylistic attitude of two composers who worked in Jasna Góra Monastery at the turn of Baroque and Classical eras. The aim of this article is to capture the differences and similarities between the creative output of both artists by comparison of their pro processione pieces, which are a local variant of a church symphony. Collating complexive analysis, the author points characteristic solutions implemented by the composers, which gives rise to denotation their output as baroque or classical. In this way both composers were located on a stylistic timeline – Riepel as a baroque composer who already has implemented some classical elements into his style, and Żebrowski as a representant of galant style with baroque remainders. Outline of the compositional technique was depicted, what in the future can be a starting point for the further researches.

http://www.kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl/documents/34990519/e25fd0b2-414a-4d91-b83d-d1eb02b7891b

Słowa kluczowe: Baroque, Classicism, Galant, Jasna Góra, Riepel, Żebrowski
References

Brown H.M., Bonta S., Viola di fagotto, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicans, red. S. Sadie, t. 26, London 2001.

Hearth D., Brown B.A., Empfindsamer Stil, [w:] The New Grove of Music and Musicans, red. S. Sadie, t. 8, London 2001.

Hearth D., Brown B.A., Galant, [w:] The New Grove of Music and Musicans, red. S. Sadie, t. 9, London 2001. Jochymczyk M., Clarino w dziełach Marcina Józefa Żebrowskiego, [w:] Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. R. Pośpiech, Opole 2013.

Jochymczyk M., Jasnogórska muzyka dawna – od rękopisu do wykonania, [w:] Musica ecclesiastica, red. A. Kłaput-Wiśniewska, A. Filaber, Bydgoszcz 2009.

Karasiński W., Tradycja jasnogórska w utworach pro processione Josepha Riepla na przykładzie rękopisów AJG II-219, AJG II-222 oraz AJG II-260, praca licencjacka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków 2015.

Kopeć A., Sonaty pro processione Josepha Riepla w świetle tradycji jasnogórskiej na przykładzie rękopisów AJG II-220 oraz AJG III561 – analiza i wydanie krytyczne, praca licencjacka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków 2014.

Lester J., Compositional Theory in the Eighteenth Century, Cambridge 1994. Orłowska E., Kształtowanie brzmienia w Sonatach pro processione Marcina J. Żebrowskiego, „Studia Claromontana” 1987, t. 7. Podejko P., Kapela wokalno-instrumentalna na Jasnej Górze, „Studia Claromontana” 2001, t. 19.

Pośpiech R., Znaczenie jasnogórskich muzykaliów dla badań polskiej i europejskiej kultury muzycznej, [w:] Musica ecclesiastica, red. A. Kłaput-Wiśniewska, A. Filaber, Bydgoszcz 2009.

Ratner L.G., Emmering T., Riepel Joseph, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicans, red. S. Sadie, t. 21, London 2001.

Renat M., Sonaty „pro Processione” Marcina Józefa Żebrowskiego. Charakterystyka formalno-stylistyczna wybranych utworów, [w:] Edukacja Muzyczna II. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, red. M. Popowska, Częstochowa 2008.

Stróżyńska B., Symfonia w XVIII-wiecznej Polsce. Teoria, repertuar i cechy stylistyczne, Łódź 2015.

Stróżyńska B., Utwory pro processione Marcina Józefa Żebrowskiego, [w:] Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. R. Pośpiech, Opole 2013.

Żebrowski M.J., Sonatae pro processione, red. B. Muchenberg, Kraków 1980.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.