Stan zachowania rękopisów symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa w Polsce – rekonesans

Miłosz Kula

Abstrakt

The Condition of the Carl Ditters von Dittersdorf’s Manuscripts in Poland – Reconnaissance

Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799) has been remembered in history of music in the 18th century as a significant contributor in developing singspiel (comic opera) genre and as a composer famous among double bass players because of two double bass concertos. But recent studies brought to the fore information about a variety of his instrumental music. Between the others, there are more than 120 symphonies.

This paper is a report-attempt about present condition of extant Dittersdorf symphonies’ manuscripts, preserved in the contemporary Polish area. There are nine archives and libraries mentioned, where these manuscripts are stored. The richest collection of Dittersdorf’s symphonies is located in Pauline Monastery Archive in Jasna Góra in Częstochowa (PL-CZ), where seventeen manuscripts are stored. All of them preserved in good condition, arisen in last quarter of the 18th century.

Other manuscripts we can find in: Archive of Polish Dominicans Province in Kraków (PL-Kd), Cistercian Abbey in Kraków-Mogiła (PL-MO), Benedictine Abbey in Krzeszów/Grüssau(PL-KRZ), Library of Theological Faculty of Opole University (PL-OPsm), Archdiocesan Archive in Poznań (PL-Pa Muz MM), Diocesan Library in Sandomierz (PL-SA) and Special Collections Department of Wrocław University Library (PL-WRu). There is also a piece of information about the manuscript from Pilica (PL-PIk), presumably lost in recent time, which was one of very few examples Dittersdorf’s manuscripts written in the 19th century.

Słowa kluczowe: Carl Ditters von Dittersdorf, symphonies, Silesia, Jasna Góra Archive
References

Byczkowska-Sztaba J., Rękopisy i druki muzyczne z XVIII wieku w zbiorach Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile [dokumentelektroniczny]. Katalog tematyczny, Warszawa 2013, płyta CD.

Drożdżewska A., Na skrzyżowaniu sacrum i profanum. Opera – wirtuozeria– kosmopolityzm II połowy XVIII wieku (omówienie płytyCD: Jasnogórska Muzyka Dawna, vol. 55, seria Musica Claromontana,Musicon 2015).

Górniak M.R., Krzeszów, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Kinszasa–Krzymuska, red. A. Szostek, B. Migut, Lublin 2002.

Grave M., First-Movement Form as a Measure of Dittersdorf’s Symphonic Development, New York 1977 [maszynopis].

Krebs C., Dittersdorfiana, Berlin 1900.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław 1961 (Monografie Śląskie Ossolineum, t. 4).

Mądry A., Barok, cz. 2, 1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, Warszawa 2013 (Historia Muzyki Polskiej, t. 3).

Mrowiec K., Katalog muzykaliów gidelskich. Rękopisy muzyczne kapeli klasztoru gidelskiego przechowywane w Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, Kraków 1986.

Perz M., Kapela Zamoyskich i kolegiacka w Pilicy, „Z dziejów dawnej muzyki polskiej” 1964, nr 7.

Podejko P., Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Kraków 1992.

Pośpiech R., Recepcja muzyki Carla Dittersa von Dittersdorfa w Polsce w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Carl Ditters von Dittersdorf. Z życia i twórczości muzycznej, red. P. Tarliński, H.Unverricht, Opole 2000.

Seifert H., Dittersdorfs Kontrabaskonzerte – der Beginn einer Gattung?, [w:] Carl Ditters von Dittersdorf. Z życia i twórczości muzycznej, red. P. Tarliński, H. Unverricht, Opole 2000.

Świętochowski R., Kapela OO. Dominikanów w Gidlach, „Muzyka” 1973, nr 4.

Świętochowski R., Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego w Polsce, „Muzyka” 1963, nr 4.

Unverricht H., Carl Ditters von Dittersdorfs Leben und Werk – ein Stiefkind der Musikwissenschaft?, [w:] Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Berichte der wissenschaftlichen Konferenzen in Pszczyna / Pless und Opava / Troppau, red.H. Unverricht, P. Koukal, Sinzig 2001.

Unverricht H.,Der vernachlassigte Dittersdorf, [w:]Carl Ditters von Dittersdorf. Leben – Umwelt – Werk. Internationale Konferenz in der Katholischen Universitat Eichstatt vom 21.–23. September 1989, Tutzing 1997.

Unverricht H.,Musikgeschichte Schlesiens und der Schlesier. Ein zusammenfassender Uberblick, [w:] tegoż,De musica in Silesia, red. P. Tarliński, Opole 2007 (=„Aus der Heimat hinter den Blitzen rot”. Streiflichter zur Musikkultur in Ostmittel- und Sudeuropa, Stuttgart 1999).

Walter R.,Carl von Dittersdorf und das Kreuzherrenkloster in Neisse, [w:]Carl Ditters von Dittersdorf. Z życia i twórczości muzycznej, red. P. Tarliński, H. Unverricht, Opole 2000.

Walter R.,Musikgeschichte des Zisterzienser- Klosters Grussau. Von Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung im Jahre 1810, Kassel 1996 (Musik des Ostens, t. 15).

Walter-Mazur M.,Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku, Poznań 2014.

Zduniak M.,Carl Ditters von Dittersdorfs beziehungen zu Breslau, [w:]Carl Ditters von Dittersdorf. Z życia i tworczości muzycznej, red. P. Tarliński, H. Unverricht, Opole 2000.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.