Awangardowe techniki kompozytorskie w Trzech diagramach na flet solo Henryka Mikołaja Góreckiego

Weronika Sucharska

Abstrakt

Avant-garde compositional techniques in Three diagrams for solo flute by Henryk Mikołaj Górecki

The aim of the article is to analyse Three diagrams for solo flute Op. 15 by Henryk Mikołaj Górecki in the light of compositional techniques used in the piece as well as placing the work in the context of the early output of the composer. In order to achieve the defined aims the score has been analysed as well as the statements of the composer and of people related to him. This research enabled the author to precise in what ways Górecki uses techniques such as serialism, punctualism and aleatorism. In the paper composer’s individual and innovative approach to the avant-garde techniques is revealed. However, the idiomatic elements of the whole Górecki’s style are also present in the analysed work.

The article consists of two parts. The first part includes the problem of history and the style of Henryk Mikołaj Górecki’s early works. The second part is devoted to the analysis and conclusions.

Słowa kluczowe: Henryk Mikołaj Górecki, Three diagrams for solo flute, compositional techniques, punctualism, aleatorism, serialism
References

Partytury:

Górecki H.M., Trzy diagramy na flet solo op. 15, Kraków 1967.

Nagrania:

Górecki H.M., Trzy diagramy na flet solo op. 15, [online] http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/gorecki/audio/trzy-diagramy-op-15-na-flet-solo [dostęp: 27.11.2016].

Opracowania:

Baculewski K., Polska tworczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1987.

Bolesławska-Lewandowska B., Górecki. Portret w pamięci, Kraków 2013.

Chomiński J., Muzyka Polski Ludowej, Warszawa 1968.

Chomiński J., Technika sonorystyczna jako przedmiot systematycznego szkolenia, „Muzyka” 1961, nr 3.

Chomiński J., Z zagadnień techniki kompozytorskiej XX wieku, „Muzyka” 1956, nr 3.

Droba K., Górecki Henryk Mikołaj, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. 3 (E–G), red. E. Dziębowska, Kraków1979.

Dziadek M., Henryk Mikołaj Górecki, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, GdańskWarszawa 2005.

Gorczycka M., Diagramy Henryka Góreckiego, „Ruch Muzyczny” 1961, nr 21.

Guzik R., Ewolucja zapisu języka muzycznego w utworach na flet solo kompozytorów polskich II połowy XX wieku i początku XXI wieku, Kraków 2015.

Lindstedt I., Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.

Lindstedt I., Wprowadzenie do teorii zbiorów klas wysokości Allena Forte’a, Warszawa 2004.

Markiewicz L., Rozmowa z Henrykiem Góreckim, „Ruch Muzyczny” 1962, nr 17.

Paja-Stach J., Dzieła otwarte w tworczości kompozytorów XX wieku, Kraków 1992.

Skowron Z., Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Warszawa 2013.

Słownik języka polskiego, red. W. Kryszewski, Warszawa 1978.

Thomas A., Górecki, Kraków 1998.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.