Requiem Mass by Hieronim Feicht in the Context of His Mass Compositions and the Repertoire of the Stradomski Choir

Andrzej Edward Godek

Abstrakt

The article focuses on the background of Hieronim Feicht’s Requiem, which was written during World War II. The main aspect of it is to present main thoughts on mass settings composed by Feicht and to give basic information about their performances given by the choir of theological seminary students of the Congregation of the Mission in Kraków-Stradom. Many of extant documents provide us with precise knowledge about the repertoire and solemnities during which it was sung. Except for performances, the article presents the praxis of performing requiem masses in the first half of the 20th century. Taking this context into consideration, the author presents a brief analysis of the Feicht’s requiem mass setting.

Słowa kluczowe: Requiem, Hieronim Feicht, Congregation of the Mission, Stradomski Choir
References

[Without author], Kronika, “Meteor. Dwumiesięcznik Kleryków Księży Misjonarzy” 1938, No. 1–6; 1939, No. 1–4.

Dąbek S., Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. 1900–1995, Warszawa 1996.

Feicht H., Bolesław Wallek-Walewski, “Meteor. Dwumiesięcznik Kleryków Księży Misjonarzy” 1929, No. 4.

Feicht H., Do Redakcji „Meteora”—sprostowania i uzupełnienia do artykułu ks. W. Świerczka: „25 lat pracy stradomskiego chóruteologów XX. Misjonarzy”, “Meteor. Dwumiesięcznik Kleryków Księży Misjonarzy” 1933, No. 2.

Feicht H., Dzieje reformy muzyki kościelnej w Polsce, “Muzyka Kościelna” 1928, No. 11–12.

Feicht H., O muzycznym stylu kościoła, “Śpiew Kościelny” 1936, No. 5–6.

Feicht H., Wspomnienia, Kraków 2008.

Kałamarz W., Muzyka u Misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, Kraków 2009.

Misjonarze św. Wincentego a Paulo, ed. S. Rospond, vol. 1, Dzieje, Kraków 2001.

Kałamarz W., Muzyka u Misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, Kraków 2009.

Misjonarze św. Wincentego a Paulo, ed. S. Rospond, vol. 1, Dzieje, Kraków 2001.

Mrowiec K., Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce, “Nasza Przeszłość 1961, vol. 13.

Mrowiec K., Notatki przechowywane w Archiwum XX. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu (without cat. No.).

Mrowiec K., Twórczość mszalna ks. Hieronima Feichta CM, “Nasza Przeszłość” 1981, vol. 56.

Szkice do portretu Hieronima Feichta, ed. W. Kałamarz, Kraków 2012.

Świerczek W., 25 lat pracy stradomskiego chóruteologów XX. Misjonarzy pod art. kierownictwem Bol. Wallek-Walewskiego 1907–1932, “Meteor. Dwumiesięcznik Kleryków Księży Misjonarzy” 1933, No. 1.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.