From the Inside Out: An Analytical Perspective of André Caplet’s Harmonic Evolution Through Selected Mélodies, 1915-1925

Clare Wilson

Abstrakt

André Caplet is a noteworthy figure in the early years of the 20th century French music. A founding member of the Société Musicale Indépendante and advocate of new contemporary music, Caplet is also remembered for his contributions to Debussy’s Le Martyre de Saint-Sébastien and La boîte à joujoux.

Caplet’s musical output from the years pertaining to the Great War and beyond demonstrates a colourful harmonic language. This authentic harmonic language presents itself as a highly complex and sophisticated interweaving of modality and diatonicism, and there are numerous instances of progressive use of modal structures within these mélodies.

This article presents a reflection upon some of the developments within Caplet’s exploration of tonality through the lens of selected works, from 1914 to his death in 1925. Supporting examples of Caplet’s distinctive approach to the fusion of diatonicism and modality, and the usage of synthetic scale structures will be considered.

Caplet’s inventive harmonic language offers much richness in terms of creativity and imagination. He was a composer who favoured different musical processes and conventions. Exploring his compositional approach will help illuminate André Caplet’s individual harmonic language, and place within the field of French musical modernism.

ABSTRAKT

André Caplet jest ważną postacią muzyki francuskiej początku XX wieku. Był założycielem Société Musicale Indépendante i orędownikiem muzyki nowej. Został zapamiętany także dzięki swojemu wkładowi w powstanie Le Martyre de Saint-Sébastien i La boîte à joujoux Claude’a Debussy’ego.

Cechą charakterystyczną dorobku twórczego Capleta z lat poprzedzających I wojnę światową i późniejszych jest bogaty język harmoniczny, będący mieszanką harmoniki modalnej i diatoniki, przeplatających się w wyszukany i skomplikowany sposób. Także w Mélodies można odnaleźć wiele przykładów nowatorskiego użycia struktur modalnych.

Niniejszy artykuł jest refleksją nad niektórymi z odkryć na polu tonalności dokonanych przez Capleta w jego wybranych dziełach z lat 1914-1925. Przedstawiono także przykłady innowatorskiego podejścia Capleta do łączenia modalizmów z diatonizmami, zwracając uwagę na użycie struktur powstałych w wyniku ich syntezy.

Nowoczesny język harmoniczny Capleta oferuje bogactwo rozwiązań na polu kreatywności i wyobraźni muzycznej. Był to kompozytor, który używał różnych konwencji i technik kompozytorskich. Analiza jego warsztatu pomoże zrozumieć indywidualny język harmoniczny André Capleta i umieścić go w kręgu francuskiego modernizmu.

Słowa kluczowe: André Caplet, muzyka XX wieku we Francji, analiza, teoria muzyki, modalność, harmonika, język muzyczny
References

Allen M.-C. C., The Wartime Melodies of Andre Caplet, PhD Thesis, University of Arizona, 1994.

Bernac P., The Interpretation of French Song, London 1970.

Harder J., The Mélodies of André Caplet: A Guide to Performance, DMA Thesis, The Juilliard School, 2015.

Huneau D., André Caplet (1878-1925) Debussyste indépendant, Weinsberg 2007.

Kanda S., The Role of the Piano in the Mélodie of André Caplet, PhD Thesis, Boston University, 2002.

Kelly B., Music and Ultra Modernism in France: A Fragile Consensus, 1913-1939, Woodbridge 2013.

Maindreville F de., Etcharry S., La Grande Guerre en musique: vie et creation musicales en France pendant la Premiere Guerre mondiale,Bruxelles 2014.

Orenstein A., (ed.), A Ravel Reader: Correspondence, Articles, Interviews, New York 1990.

Spencer W., Andre Caplet, Aussi Musicien Français, “Revue Bege de Musicologie” 1982-84, 36(38).

Spencer W., The Relationship between André Caplet and Claude Debussy, “The Musical Quarterly” 1980, 66(1).

Toff N., Monarch of the Flute, Oxford 2005.

Tymoczko D., A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice, New York 2011.

 

Poems and translations

Charasson H., Détresse, in: Caplet A., Détresse (score), Durand & Cie., Paris 1918.

Gourmont R. de, Foret, in: Caplet A., Quatre Poèmes de Rémy de Gourmont “Le vieux coffret” (score), Durand & Cie., Paris 1918.

Pientre L., Jacquon A., André Caplet Melodies, Timpani Records 2001 (English translation in booklet by J. Drake).

Tagore R., Écoute (French translation by H. du Pasquier), in: Caplet A., Écoute, mon coeur (score), Durand & Cie., Paris 1925.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.