Giovanni Battista Bassani—Reception of the Output and Characteristic of the Compositions Preserved in the Musical Collection of Grodzisk Parish Chapel

Karolina Majewska

Abstrakt

The work concerns Giovanni Battista Bassani’s output and its reception with a particular emphasis on manuscripts preserved in the collection from parish church in Grodzisk Wielkopolski. The oeuvre of this composer has been preserved to a huge amount today—there are 441 manuscripts and 67 prints preserved in 287 copies.

The article consists of two parts. The first chapter presents a list of sources of the composer’s  works, created using the RISM database with special attention to the Polish sources. In addition, a list of sources identified as the transmission of Bassani’s output is presented. The second part of the article characterises the composer’s works preserved in the collection from parish church in Grodzisk Wielkopolski.

Słowa kluczowe: Giovanni Battista Bassani, music reception, music manuscripts, Grodzisk Wielkopolski, RISM
References

Haselbach R., Giovanni Battista Bassani. Werkkatalog, Biographie und künstlerische Würdigung mit besonderer Berücksichtigung der konzertieren den kirchlichen Vokalmusik, Kassel–Basel 1955.

Idaszak D., Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów, Kraków 1993.

Martinotti S., Kilka indywidualności nadpadańskiego baroku muzycznego: Bassani, Perti, Vallotti, Martini, tłum. H. Szymańska, „Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne” [2] (1974).

Mądry A., Barok. Część 2:1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, seria«Historia Muzyki Polskiej», red. S. Sutkowski, t. 3, Warszawa 2013.

Nawrot P., Archivo Musical de Moxos. Antologiá, t. 1, Evangelización y músicaen las reducciones de Moxos, Santa Cruz de la Sierra 2004.

Smith P., Vanscheeuwijck M., Bassani, Giovanni Battista, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 2, London 2001.

Szweykowski Z.M., Bassani Giovanni Battista, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. 1 (AB), red. E. Dziębowska, Kraków 1979.

Świerczek W., Katalog rękopiśmiennych zabytków muzycznych Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 10 (1965).

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.