Artykuły

Ilość
Sortuj według

“Zur Müllerin hin / so lautet der Sinn?” Power Structures in the Performance Tradition of Franz Schubert’s Die schöne Müllerin and Winterreise

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 5-38
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.033.7862

Z problematyki recepcji twórczości Giovanniego Battisty Bassaniego. Charakterystyka utworów kompozytora zachowanych w zbiorze muzykaliów po grodziskiej kapeli parafialnej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 39-62
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.034.7863

Kolekcja rękopisów symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa z Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 63-90
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.035.7864

Arthur Honegger wobec Jeana Cocteau i Grupy Sześciu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 91-109
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.036.7865

Paul Hindemith a idea postępu, tradycja i neoklasycyzm

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 111-122
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.037.7866