Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia organów w opactwie oo. Cystersów w Krakowie-Mogile

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 5-31
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.001.8412

Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancjonałach krakowskich ss. bernardynek

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.002.8413

Apolinary Kątski jako cudowne dziecko

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 53-74
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.003.8414

Chopin na barykadach, czyli o socrealistycznych narracjach w 1949 roku

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 75-109
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.004.8415

Piotr Hertel jako kompozytor muzyki do dziecięcych filmów animowanych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 111-128
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.005.8416

Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 129-148
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.006.8417