Artykuły

Ilość
Sortuj według

Funkcje skordatury na przykładzie wybranych utworów ze zbiorów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679–1686)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 5-26
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.007.8841

Joseph Woelfl – życie i działalność artystyczna

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 27-61
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.008.8842

Johann Baptist Schiedermayr – życie i twórczość. Przyczynek do monografii

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 63-99
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.009.8843

Spór i dialektyka wyznań religijnych w Responsorium et Hymnus Felixa Mendelssohna

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 101-124
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.010.8844

Różnica i powtórzenie jako aspekty reprezentacji w Variationen für Orchester op. 31 Arnolda Schönberga

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 125–158
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.011.8845

Realizacje fonograficzne Symfonii gotyckiej Havergala Briana

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 159–174
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.012.8846

Jadwiga Szajna-Lewandowska dzieciom

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 175-187
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.013.8847