Artykuły

Ilość
Sortuj według

Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 5-24
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.027.9309

Twórczość organowa Brunona Steina na tle jego działalności pedagogicznej i muzycznej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 25-47
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.028.9310

Systemy mikrotonowe Aloisa Háby i ich zastosowanie w wybranych kwartetach smyczkowych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 49-79
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.029.9311

„Życiopisanie” w operach Aleksandra Nowaka – Sudden Rain, Space Opera

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 81-102
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.030.9312

Odzwierciedlenie tekstu piosenki literackiej w jej warstwie wokalno-instrumentalnej na przykładzie wybranych utworów grupy Pod Budą 

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 103-121
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.031.9313