Artykuły

Ilość
Sortuj według

Samuel Besler (1574–1625) – zarys życia i twórczości

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 5-19
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.036.9737

Komandor w operze. Konteksty

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 21-38
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.037.9738

Retoryka muzyczna baroku na przykładzie Psalmu XIII op. 27 Johannesa Brahmsa

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 39-54
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.038.9739

„Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka”. Muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 55-78
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.039.9740

Muzyka w marketingu politycznym na przykładzie polskich kampanii prezydenckich (1995–2015)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 79-104
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.040.9741