„Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka”. Muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę

Zuzanna Daniec

Abstrakt

“Cleverly Devised, Postmodern Toy”: Paweł Mykietyn’s Music in the Category of Postmodernism and Constructivism on the Example of III Symphony for Alto and Orchestra

Works of Paweł Mykietyn belong to the most characteristic trends of Polish contemporary music. His compositional attitude was individualised in the first decade of the 21st century, and today he is recognised as one of the most original Polish composers of the 20th and 21st centuries. Andrzej Chłopecki, when characterizing Mykietyn’s music after the premiere of the composer’s II Symphony, compared this work to a “cleverly devised, postmodern toy”. Also Mykietyn’s next, III Symphony (2011), can be considered in the context of the categories of postmodernism and constructivism. This work manifests the postmodern attitude, but it is also marked by strict, “cleverly devised”, constructivist thinking. Its musical language contains intertextual references to hip-hop and rap music; on the other hand, it includes such typical for Mykietyn measures as “(de)gradation form”, “accelerando form”, “permanent accelerando” and dodecaphony, which can be found while analysing the work. III Symphony can be also interpreter in relation to techniques of deconstruction, including both concept and structure of the composition.

Słowa kluczowe: Paweł Mykietyn, postmodernism, constructivism, deconstruction, intertextuality
References

data ostatniego dostępu do wszystkich źródeł internetowych: 2.12.2018

Chłopecki A., Mykietyna budowanie świata, „Gazeta Wyborcza” 5.07.2008.

Cyran K., „Kanon i postmodernizm” w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku, praca doktorska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2015.

Cyz T., Uwaga na kulturę!: „III Symfonia” Pawła Mykietyna, „Dwutygodnik” 2011, nr 60, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2375-uwaga-na-kulture-o-iii-symfonii-mykietyna.html.

Dahlhaus C., Estetyka muzyki, tłum. Z. Skowron, Warszawa 2007.

Danuser H., Die Musik des 20. Jahrhunderts, Laaber 1984.

Derrida J., Różnia, tłum. J. Skoczylas, [w:] Drogi współczesnej filozofii, red. M.J. Siemek, Warszawa 1978.

Droba K., Górecki Henryk Mikołaj, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 3 (EFG), Kraków 1987.

Fiugajska B., Technika dekonstrukcji w twórczości Pawła Mykietyna, Kraków 2012.

Herma M., Algorytmy czują bluesa, czyli przepis na przebój idealny, „Gazeta.pl Next” 2.04.2012, http://next.gazeta.pl/next/1,150857,11431816,Algorytmy_czuja_bluesa__czyli_przepis_na_przeboj_idealny.html.

Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i refleksji

o muzyce, red. M. Jarzębska, J. Paja-Stach, Kraków 2007.

Jabłoński M., Encyklopedia muzyczna PWM. Górecki, Kraków 2011.

Krawczyk D., Postmodernizm. Esej o muzyce polskiej, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 1, Eseje, Gdańsk–Warszawa 2005.

Kwiecińska A., Koncert fortepianowy Pawła Mykietyna w świetle estetyki postmodernistycznej, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.

Kwiecińska A., W co gra Paweł Mykietyn?, „Ruch Muzyczny” 2007, nr 10.

Majchrowski M., Mykietyna gra z czasem, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 27, https://www.tygodnikpowszechny.pl/mykietyna-gra-z-czasem-148857.

Malecka T., Kwartety smyczkowe Henryka Mikołaja Góreckiego wobec tradycji gatunku, „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje” 4 (2014).

Mykietyn P., Komponuję autobiografię, rozmowę przepr. A. Grużewska, „Polityka” 2000, nr 7, https://archiwum.polityka.pl/art/komponuje-autobiografie,363175.html.

Mykietyn P., Paweł Mykietyn o swojej najnowszej symfonii [video], rozmowę przepr. M. Peryt, https://www.youtube.com/watch?v=3yiodowM-3I.

Mykietyn P., Paweł Mykietyn. Prezydencja w rytmie trip hopu, rozmowę przepr. F. Łobodziński, „Newsweek” 27.06.2011, https://www.newsweek.pl/pawel-mykietyn-prezydencja-w-rytmie-trip-hopu/3j8cqtw.

  Mykietyn P., Paweł Mykietyn. Wywiad, rozmowę przepr. E. Szczecińska i J. Topolski, „Glissando” 2010, nr 16, http://glissando.pl/tekst/wywiad-pawel-mykietyn-2/.

Mykietyn P., Uwaga na kulturę!: „III Symfonia” Mykietyna, rozmowę przepr. T. Cyz, „Dwutygodnik” 2011, nr 59, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2335-uwaga-na-kulture-iii-symfonia-mykietyna.html.

Mykietyn P., Wywiad o „III Symfonii” Pawła Mykietyna [video], rozmowę przepr. K. Naliwajek-Mazurek, „Ninateka”, http://ninateka.pl/film/wywiad-o-iii-symfonii-pawla-mykietyna-pawel-mykietyn.

Nycz R., Poetyka intertekstualna. Tradycje i perspektywy, [w:] Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje, red. E. Siemdaj, M. Tomaszewski, Kraków 2005.

Pasler J., Postmodernism, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 20, New York–London 2001.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Paweł Mykietyn „Herr Thaddäus” [video], reż. G. Kućmierz, 2018, https://web.facebook.com/PWMEdition/videos/1762997487097976/.

Szwajgier K., Transawangarda, [w:] Książka programowa 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Warszawa 2015.

Thomas A., Energia – ruch – życie. Geneza „Elementi”, „Scontri” 2013, nr 1.

Tomaszewski M., Na otwarcie: dlaczego „muzyka w muzyce”, [w:] Muzyka w muzyce. Spotkanie muzyczne w Baranowie, red. T. Malecka, L. Polony, Kraków 1980.

Tomaszewski M., O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Kraków 2005.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.