Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ,2019, Numer 40 (1/2019)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Rok wydania: 2019

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Londyński epizod Apolinarego Kątskiego (1838)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), s. 5-25
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.001.10436

Język muzyczny Eugeniusza Morawskiego na przykładzie baletów Miłość i Świtezianka

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), s. 27-73
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.002.10437

Idee determinizmu i indeterminizmu w twórczości Iannisa Xenakisa i Györgyego Ligetiego na przykładzie Pithoprakty oraz Clocks and Clouds

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), s. 75–103
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.003.10438