Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ,2019, Numer 41 (2/2019)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Bujas
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Rok wydania: 2019

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Discursive Power: On Canon, Language, and Music as Dispositif

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 5-22
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.004.10811

Partimento – praktyka czy sztuka?

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 23-42
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.005.10812

Missa in Dis Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście repertuaru kapeli klasztornej z Czerwińska nad Wisłą

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 43-72
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.006.10813

Kompozycje Jana Antoniego Wichrowskiego na skrzypce solo oraz skrzypce i fortepian. Rekonesans

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 73-90
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.007.10814