Kompozycje Jana Antoniego Wichrowskiego na skrzypce solo oraz skrzypce i fortepian. Rekonesans

Katarzyna Bartos

Abstrakt

Jan Antoni Wichrowski’s Compositions for Violin Solo and Violin with Piano. Overview

Jan Antoni Wichrowski (1942–2017) was a composer and professor of Karol Lipiński Music Academy in Wrocław. Among around 60 of his compositions representing almost all of music genres and forms, there are three for violin solo and two for violin and piano that the author of this paper was particularly interested in. In the article, Wichrowski’s pieces for violin solo and violin with piano are shown in the context of composer’s life, output and, lastly, general style. The aim of the article is to present a very interesting, yet not well known composer’s music to the broader audience.

Słowa kluczowe: Jan Antoni Wichrowski, wrocławscy kompozytorzy, współczesna muzyka skrzypcowa
References

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

sygn. 74722 III W, Sonata for violin and piano, rps.

sygn. 74728 III W, Capriccio, rps. [wersja elektroniczna].

Prywatne zbiory kompozytora:

b. sygn., Sonata na skrzypce, rps.

b. sygn., Scherzo na skrzypce i fortepian, rps.

b. sygn., Improwizacje na skrzypce solo, rps.
 

Opracowania

Granat-Janki A., Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945–2000, Wrocław 2003.

Klimkowicz B., Sonata w twórczości kompozytorów wrocławskich w latach 1945–1997, praca magisterska, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Kościukiewicz K., Wichrowski, Jan Antoni, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. 2, Biogramy, red. M. Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005.

Pijarowska A., Jan Antoni Wichrowski. Katalog tematyczno-bibliograficzny, Wrocław 2005.

Pstrokoński-Nawratil T., Koncert skrzypcowy Jana Antoniego Wichrowskiego, praca magisterska, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Tomaszewski M., W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego, [w:] tenże, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Kraków 2000.

Zalewska B., Twórczość kompozytorska i działalność dydaktyczna Jana Antoniego Wichrowskiego, praca magisterska, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1995.