Muzykalia po dawnej Wałbrzyskiej Orkiestrze Górniczej (Waldenburger Bergkapelle) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Lidia Bialucha

Abstrakt

The Musical Sources of the Former Miners’ Orchestra of Wałbrzych (Waldenburger Bergkapelle) from the Collection of Warsaw University Library

In the article, the author investigates 24 musical manuscripts belonging to former Miners’ Orchestra of Wałbrzych (Waldenburger Bergkapelle), which used the sources for concerts of the orchestra. The analysed manuscripts have not yet been researched or catalogued in RISM (Répertoire International des Sources Musicales) database before. The ensemble’s repertoire was analysed and the collection’s characteristics, including copyists, watermarks and stamps, were examined. It allowed to assess the provenience of the manuscripts and make certain remarks about the type of repertoire played by Waldenburger Bergkapelle. The results of the analysis were presented in the context that can be found in secondary sources, widely describing the activity of the orchestra. The author also carried on cataloguing in Warsaw University Library, creating the catalogue in the Muscat RISM system. Considering the numbers on shelfmarks, it can be assumed that the original collection contained circa one hundred of musical sources. However, only a small part of them is known and catalogued. Therefore, the knowledge of the collection remains incomplete and is worth further investigation.

Słowa kluczowe: Miners’ Orchestra of Wałbrzych, Waldenburger Bergkapelle, musical manuscripts, RISM, Waldenburg
References

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

[brak sygn.], Książka inwentarzowa biblioteki Zakładu Muzykologii, założona dnia 23 czerwca 1947 r. [t. 1–3].

[brak sygn.] Książka inwentarzowa biblioteki Zakładu Muzykologii, założona dnia 11 grudnia 1947 [t. 4].

rm 7603–7606, 4 utwory instrumentalne na orkiestrę, 1878; 2 utwory instrumentalne na orkiestrę, 1874; Symfonia C-dur; Symfonia D-dur, 1826.

rm 7608–7617, Symfonia D-dur; Symfonia G-dur; Symfonia C-dur, 1826; Symfonia C-dur; Symfonia Es-dur; Symfonia B-dur; Symfonia D-dur; Symfonia F-dur; Symfonia Es-dur; Symfonia C-dur.

rm 7619, Symfonia D-dur.

rm 7621 2 uwertury, 1851.

rm 7622–7627 2 uwertury; Ouverture. Schloss: Candra […], 1853–1870; Symfonia Es-dur; Ouverture „Joseph in Egypten” […]; Pas de deux aus dem Ballet Alphea […] Pas gracieux […] aus dem Ballet /:Lucifer:/ […], 1870; Ouverture zur Oper: Marillia und Fernando […], 1867.

rm 7629, Ouverture zu Schillers Gedicht „Semele.” […], 1875.

rm 7630, Concert=Ouverture über Silchers Loreleÿ=Lied […], 1885.

Opracowania

[b.a.], 160. Jahrfeier der Waldenburger Bergkapelle, [Der Oberbürgermeister, Verkehrsamt], Waldenburg in Schlesien 1941.

[b.a.], Uraufführung eines schlesischen Komponisten, „Der Oberschlesische Wanderer” 1944, nr 15.

Bialucha L., Muzykalia dawnej Wałbrzyskiej Orkiestry Górniczej (Waldenburger Bergkapelle) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, praca licencjacka, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.

Burchard M., Losy wrocławskich kolekcji muzycznych po 1945 roku, w: Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy, red. M. Gołąb, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Drożdżewska A., The Cataloguing of Musical Sources in Silesia by German Musicologists from the University of Wrocław during the First Half of the Twentieth Century, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 2012, nr 11.

Drożdżewska A., Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Hoffmann-Erbrecht L., Waldenburg, w: Schlesisches Musiklexikon, red. tenże, Wißner, Augsburg 2001.

Kleinwächter M., 150-Jahrfeier der Waldenburger Bergkapelle, Tageblatt-Druckerei, Waldenburg in Schlesien 1931.

Kydryński L., Koncert w parku zdrojowym, booklet w: Koncert w parku zdrojowym, Orkiestra Polskiego Radia, Polskie Nagrania Muza, XL 0469.

Kotełko S., Rośkowicz W., Kalendarium dziejów Świdnicy (od 1741 r. do poł. 1945 r.). Część I – do 1831 r., Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php?page=kalendarium-dziejow-swidnicy-lata-1741-1945 [dostęp: 04.10.2019].

Piątek E., Historia kopalni węgla kamiennego „Julia” [Fuchs, Biały Kamień, Thorez], Böhm-Chronik. Eine umfangreiche Quellensammlung zur familiengeschichtlichen Forschung in Schlesien, http://www.boehm-chronik.com/bergbau/julia.pdf [dostęp: 26.08.2018].

Piątek E., Piątek Z., Historia spławnej sztolni „Fuchs” w Wałbrzychu w latach 1791–1867, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1980, nr 1–2.

Piątek E., Piątek Z., Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska, Zarząd Miasta Szczawna-Zdroju, Szczawno-Zdrój 1996.

Rykowski M., Harmoniemusik. Utwory na instrumenty dęte w zwierciadle  epoki klasycyzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Wydawnictwo Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2000.

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na Dolnym Śląsku w XIX i XX wieku, „Roczniki Biblioteczne” 49 (2005).

Urban J., Zum 140 jährigen Bestehen der Waldenburger Bergkapelle, „Waldenburger Wochenblatt”, 12.01.1921.

Z Wieniawskim do Szczawna. W kręgu szczawieńskich tradycji muzycznych, red. J. Haak, Komitet Organizacyjny Dni Henryka Wieniawskiego, Szczawno-Zdrój 1980.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.