Black metal okiem filologa – próba językoznawczego zdefiniowania pojęcia

Kamil Barski

Abstrakt

Black Metal Through the Eyes of the Philologist: An Attempt to Define the Term Linguistically

The main purpose of the article is to present a new definition of an extreme music genre, namely black metal, based on the linguistic theory of prototypes. This necessity eventuates from its expansion, as a result of which the genre (specifically: its forms) is blowing up from within. In the face of diversity of black metal songs and the fact that all of traditional black metal’s main features could be invalidated by the opposing work of one of contemporary bands, a new, more capacious model of a definition is needed. The presented model is a prototypical categorisation derived from a postmodern linguistic paradigm.

Słowa kluczowe: black metal, heavy metal, linguistics, theory of prototypes
References

Behemoth, w: Encyclopaedia metallum, https://www.metal-archives.com/bands/Behemoth/263 [dostęp: 15.12.2019].

Bohuszewicz P., Od „romansu” do powieści, w: tegoż, Od „romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku – pierwsza połowa XIX wieku), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.

Crauwels K., Black Metal, w: tegoż, Musicmap, https://musicmap.info/ [dostęp: 13.12.2018].

Czajkowski W., Odraza – Esperalem tkane [recenzja], „Violence Magazine”, 18.03.2014, http://www.violence-online.pl/album-tygodnia/odraza-esperalem-tkane-arachnophobia/ [dostęp: 14.12.2018].

Heavy metal, w: Encyklopedia muzyki PWN, https://www.rmfclassic.pl/encyklopedia/heavy-metal.html [dostęp: 07.12.2018].

Helvete: A Journal of Black Metal Theory. Issue 1: Incipit, red. A. Ishmael, Z. Price, A. Stephanou, B. Woodard, Punctum Books, New York 2013.

Hideous Gnosis: Black Metal Theory Symposium 1, red. N. Masciandaro, [Black Metal Theory], Lexington 2014.

Kiklewicz A., Pięć esejów nt. paradygmatów filozofii języka, w: tegoż, Język, komunikacja, wiedza, Prawa i Ekanomika, Minsk 2006.

Major B., Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Masta M., Dependentium – „Itsetuhon alkeet” (2017) [recenzja], „Kvlt”, 12.01.2018, https://kvlt.pl/recenzje/dependentium-itsetuhon-alkeet-2017/ [dostęp: 14.12.2018].

Mazurkiewicz A., Co pozostało z XIX-wiecznego gotycyzmu? Tekstowa warstwa utworów z nurtu rocka gotyckiego wobec tradycji literackiej i kulturowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna” 16 (2010).

Metal Studies. Studia nad kulturą metalową, „Studia de Cultura” 10 (2018), nr 3.

Moynihan M., Søderlind D., Władcy chaosu. Krwawe powstanie satanistycznego metalowego podziemia, tłum. B. Donarski, KAGRA, Poznań 2010.

Podoshen J.S., Venkatesh V., Jin Z., Theoretical Reflections on Dystopian Consumer Culture: Black Metal, „Marketing Theory” 2014, nr 2.

Dostępny także online: https://www.researchgate.net/publication/270720667_Theoretical_reflections_on_dystopian_consumer_culture_Black_metal [dostęp: 07.12.2018].

Praz M., Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, tłum. K. Żaboklicki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010.

Riff, w: Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/riff;2574289.html [dostęp: 14.12.2018].

Rock and Romanticism: Post-Punk, Goth, and Metal as Dark Romanticisms, red. J. Rovira, Palgrave Macmillan, London 2018.

Shusterman R., Wittgenstein i argumentacja krytyczna, tłum. U. Lisowska, „Przestrzenie Teorii” 25 (2016).

Straszewska M., Romantyzm, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.

Walas T., Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.Weinstein

D., Heavy Metal: The Music and Its Culture, Da Capo Press, [New York] 2000.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Woźniak T., Pure death metal i jego obrzeża, „Pure Metal Magazine” 2018, nr specjalny.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.