Wychowanie muzyczne jako praktyka memetyczna

Agata Krajewska

Abstrakt

Musical Education As a Memetic Practice

Memes as cultural transmission units or imitation units were first described by the British biologist Richard Dawkins. Being the equivalent of genes, they are able to undergo replication processes, spread “from brain to brain” and evolve. These catchy, attractive and easy to remember structures are also found in music. Based on the assumption that memetics is not a popular science among musicians, both practitioners and teachers, the analysis undertaken in this text is an attempt to reflect memetic practice in the methods of the musical education developed by Zoltan Kodály, Carl Orff, Émile Jaques-Dalcroze and Edwin Gordon. It is also an offer for educators who are looking for new inspiration to work with children, either in music or general education.

Słowa kluczowe: memetics, musical education, music pedagogy, imitation
References

Amen D.G., Zadbaj o mózg, tłum. A. Tuz, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.

Applegate C., Bach in Berlin: Nation and Culture in Mendelssohn’s Revival of the “St. Matthew Passion”, Cornell University Press, Ithaca (New York) 2005.

Blackmore S., Maszyna memowa, tłum. M. Radomski, Nowe Horyzonty, Poznań 2002.

Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Dadak-Kozicka K., Śpiewajże mi jako umiesz. Muzykowanie w szkole według koncepcji Kodálya, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Dawkins R., Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Prószyński Media, Warszawa 2012.

Frączkiewicz A., Skołyszewski F., Formy muzyczne, t. 1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988.

Gordon E., Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, tłum. A. Zielińska, E. Klimas-Kuchtowa, ZamKor, Kraków 1997.

Hale-Evans R., Memetyka. Metabiologia systemów, w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. D. Wężowicz- -Ziółkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2009.

Jankowski W., Czemu Kodály?, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2005.

Kamińska B., Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki. Ewolucja poglądów, „Studia Psychologica” 3 (2002).

Kodály Z., O edukacji muzycznej, red. M. Jankowska, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Węgierski Instytut Kultury, Warszawa 2002.

Korpikiewicz H., Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak uczą się zwierzęta, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 6 (2017), nr 1.

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Ławrowska R., Nowak B., Sacher W.A., Smoleńska-Zielińska B., Standardy edukacji muzycznej, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010.

Manturzewska M., Stefana Szumana psychologia muzyki, „Ruch Muzyczny” 1983, nr 5.

Manturzewska M., Psychologia muzyki – kierunki i etapy rozwoju, w: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Manturzewska M., Kamińska B., Rozwój muzyczny człowieka, w: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Podlipniak P., Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne. Idee, treści, kierunki rozwoju, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.

Sacks O., Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Warszawa 2009.

Zwolińska E., Jankowski W., Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona. Materiały II Seminarium Autorskiego w Krynicy – 27 kwietnia – 3 maja 1995 roku, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz–Warszawa 1995.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.