Wybrane fakty z biografii i działalności Seweryna Kortowicza w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 

Karolina Dziduch

Abstrakt

Selected Facts from the Biography and Activity of Seweryn Kortowicz in the Light of the Sources from the Archdiocesan Archives in Gniezno and the Archdiocesan Archives in Poznań

Seweryn Kortowicz was a musician and composer active in the region of Greater Poland, an important centre of Polish music culture, in the 19th century. The composer’s work was preserved mainly in Gniezno, but also in Poznań. He was a local composer, serving as a music director in the Gniezno cathedral for over 50 years. The article presents the current state of research on the life and work of this composer.

Słowa kluczowe: composer, musician, manuscript, Seweryn Kortowicz, Gniezno
References

Rękopiśmienne źródła archiwalne

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygn. A. Cap. / 08.10.1862.

Sygn. A. Cap. / 12.08.1858.

Sygn. A. Cap. Muz. 1825 / 36.

Sygn. A. Cap. Muz. 1837 / 49.

Sygn. Cap. 27.02.1894.

Sygn. I/73, Missa brevis.

Sygn. Muz 1835/80.

Sygn. V/101, Hymn.

Sygn. V/102, Rorate caeli.

Sygn. V/103, Ecce Agnus Dei.

Sygn. V/22, Ave verum.

Sygn. V/27, Rorate.

Sygn. V/85, Anioł pasterzom mówił.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygn. Muz MM V/51, Ave verum corpus natum.

Sygn. Muz MM V/52, Offertorium na Boże Ciało.

Sygn. Muz MM V/53, Te Deum.

Sygn. Muz MM V/54, Te Deum.

Prasa

„Gazeta Toruńska” 1874, nr 46.

„Goniec Wielkopolski”, 29.01.1880, nr 23.

„Goniec Wielkopolski”, 6.08.1884, nr 180.

„Goniec Wielkopolski”, 29.01.1896, nr 23.

Opracowania

Drożdżewska A., Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku, Edukacja muzyczna – działalność naukowa – ruch koncertowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Dziduch K., Seweryn Kortowicz – kompozytor i muzyk XIX-wiecznej Wielkopolski, praca licencjacka, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2019.

Gucia D., Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841–1909, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Mnichowo–Poznań 2017.

Idaszak D., Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny, Musica Iagellonica, Kraków 2001.

Kaźmierczak K., Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853–1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, praca magisterska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2016.

Watała-Czerniak E., Seweryn Kortowicz – kompozytor gnieźnieński II połowy XIX wieku, praca magisterska, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1980.

Zientarski W., Franciszek Ścigalski – muzyk i kompozytor z pierwszej połowy XIX wieku, w: Z dziejów muzyki polskiej, t. 13, Przyczynki z archiwaliów gnieźnieńskich, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1969.

Zientarski W., Z dziejów katedralnej kapeli muzycznej w Gnieźnie, „Nasza Przeszłość” 1966, nr 2.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.