Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ,2020, Numer 44 (1/2020)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Bujas
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Rok wydania: 2020

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Edward Mąkosza. Biografia i działalność kompozytora

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 44 (1/2020), s. 5-34
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.001.12016

Recepcja amerykańskiego jazzu w Japonii: zarys problematyki

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 44 (1/2020), s. 35–49
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.002.12017