Uchwycić ulotne: Analiza For a Drummer George’a Brechta oczami wykonawcy

Mika Olchowik

Abstrakt

Capturing Ephemerality: George Brecht’s For a Drummer from the Perspective of a Performer

The main purpose of the article is to present an individual approach of analysing and reperforming For a Drummer by George Brecht, a legendary composer and a member of Fluxus. The text is divided into several parts. The first half of the article is dedicated to the history and definition of performance art, the second one focuses on a performer persona and their artistic abilities. The latter leads to an actual analysis of a creative process, starting with a short biographical background of Brecht, followed by reading and understanding of the event score with a culmination found in the author’s re-performance.

Słowa kluczowe: performance, re-performance, performer, Fluxus, George Brecht
References

Opracowania

Beaven K., Performance Art. The Happening, https://www.tate.org.uk/art/art-terms/h/happening/happening, [dostęp: 21.06.2020].

Chris Burden shot in the name of art in iconic performance (video), https://publicdelivery.org/chris-burden-shoot/, [autor anonimowy, dostęp: 23.06.2020].

Dezeuze A., Brecht for beginners, w: George Brecht. Events. A Heterospective, red. A. M. Fischer, Buchhandlung Walther König, Köln 2005 (katalog wystawy).

Féral J., Théorie et Pratique du théâtre. Au-delà des limites, Montpellier, Editions L’Entretemps, Paris 2011 za: J. Féral, Rzeczywistość wobec wyzwania teatru, tłum. W. Prażuch, „Didaskalia” nr 109/110, Wrocław 2012.

The Fluxus Performance Workbook, red. K. Friedman, O. Smith, L. Sawchyn, London 2002.

Golka M., Socjologia Sztuki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.

Grotowski J., Teksty z lat 1965 - 1969, wybór i red. J. Degler, Z. Osiński, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1990.

Johnson K., George Brecht, 82, Fluxus Conceptual Artist, Is Dead, http://www.nytimes.com/2008/12/15/arts/music/15brecht.html [dostęp: 20.05.2020].

Mathews J. Training for Performance: A meta-disciplinary account, Bloomsbury, Methuen Drama, London 2011.

Michnik A., Wejdź w świat Fluxusu (jeśli masz odwagę), rozm. przepr. A. Suprynowicz, http://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1766720,Wejdz-w-swiat- fluxusu-jesli-masz-odwage, [dostęp: 20.05.2020] (audycja: Bariera dźwięku. Przewodnik po muzyce współczesnej, Program Drugi Polskiego Radia, 19 maja 2017 godz. 22:30).

O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010. 

Performance. Praca zbiorowa, wybór tekstów G. Dziamski, H. Gajewski, J.S. Wojciechowski, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984.

Piekut B., Experimentalism Otherwise. The New York Avant-Garde and Its Limits, University of California Press, Berkeley 2011.

Reinterpreting Re-performance, https://helenabarrett1987.wordpress. com/january-2011-study [autor anonimowy, dostęp: 07.06.2020].

Rodenbeck J.F., Radical Prototypes. Allan Kaprow and the Invention of Happenings, MIT Press, Cambridge (MA) 2011.

Ruhrberg K. i in., Art of the 20th Century, Taschen, Köln 2005.

Schechner R., Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.

Skowron Z., Nowa muzyka amerykańska, Musica Iagellonica, Kraków 1995.

Szyszkowska M., Całe życie w opozycji. Rozmowy z Marią Szyszkowską, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, http://biblioteka.kijowski.pl/szyszkowska%20maria/calezyciewopozy.pdf [dostęp: 23.06.2020].

Wesołowski J., Artysta jako człowiek i jako rzecz. Uwagi obserwatora uczestniczącego, w: CZŁOWIEK I RZECZ. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 1999.

Zielińska J., Czarna skrzynka. Rozmowa z Joanną Zielińską, rozm. przepr. M. Czyż, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8792- czarna-skrzynka.html?fbclid=IwAR2B5BJPTMJcUargwLT6cH_LKx9wtAgglEA3RzKR5PLhyJlh7BSLDyKnY6w [dostęp: 21.06.2020].

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.