Sinfonietta na orkiestrę smyczkową Weroniki Ratusińskiej w kontekście problematyki (pod)gatunkowej

Martyna Krymska

Abstrakt

Sinfonietta for String Orchestra by Weronika Ratusińska in the Context of the Issue of (Sub)Genre

The purpose of the article is to focus on certain terminological and historical aspects related to the genre of sinfonietta in the Polish music of the 20th and 21st century. In the introduction, the author presents the definition and general characteristics, listing the sources and the most representative works in the Polish music. Additionally, she presents numerical statistics and classification of the sinfonietta in Polish music and on this basis she analyses one of the most interesting works representing the type of sinfonietta-transcription – Sinfonietta for string orchestra by Weronika Ratusińska from 2009. The author analyses the use and manner of modification of musical motifs, the way in which the sound layer is shaped and the relation between Ratusińska's work and tradition of the genre.

Słowa kluczowe: sinfonietta, chamber music, Polish music
References

Opracowania

Cegiełła J., Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy, PIW, Warszawa 1986.

Sinfonietta, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, PWN, Warszawa 1995.

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 2, Wielkie formy instrumentalne, PWM, Kraków 1987.

Finscher, Ludwig, Kammersymphonie und Sinfonietta, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, red. L. Finscher, t. 9, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1998.

Gąsiorowska M., Bacewicz, PWM, Kraków 1999.

Gołąb M., Spór o granice poznania dzieła muzycznego, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

Granat-Janki A., Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1995.

Kienik T., Magnificat. Od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początków XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 2019.

Literska, B., Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne, Musica Iagellonica, Kraków 2004.

Literska B., Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Massenkeil G. Oratorium und Passion, seria »Handbuch der musikalischen Gattungen«, red. S. Mauser, t. 10, vol. 1, Laaber-Verlag, Bremen 1998.

Schaarwächter J., Two Centuries of British Symphonism. From the beginnings to 1945, t. 1–2, Georg Olms, Hildesheim 2015.

Schiller H., Kazimierz Serocki — „Sinfonietta na dwie orkiestry smyczkowe”, „Ruch Muzyczny” 1958, nr 3.

Smither H., A history of the Oratorio, t. 1, The Oratorio in the Baroque Era: Italy, Vienna, Paris, UNC Press, North Carolina 1977. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 45 (2/2020)

Temperley N., Sinfonietta, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S.Sadie, t. 17, Macmillan Publishers Limited, London 1980.

Weronika Ratusińska-Zamuszko: biografia, http://www.ratusinska.eu/bio_pl.htm [dostęp: 16.04.2020].

Zieliński J., Czesław Marek, w: Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. 2, Biogramy, red. M. Podhajski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki–Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Gdańsk–Warszawa 2005.

Materiały nutowe

Ratusińska W., Sinfonietta na orkiestrę smyczkową, Wydawnictwo Euterpe, Kraków 2012

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.