Black Box Music Simona Steena- Andersena – warstwa wizualna jako czynnik determinujący dźwięk. Eksploracja możliwości rozwojowych

Iga Batog

Abstrakt
Black Box Music by Simon Steen-Andersen: a Visual Layer as a Sound-Determining Factor. An Exploration of Possibilities for Development
 
The article attempts to summarise the work of Simon Steen-Andersen in order to date and describe his work titled Black Box Music in the context of fusing visual and musical experiences. It has been examined how modern technology influences the composer’s creative process. His achievements and understanding of audiovisuality and musical object with the assumptions of Pierre Schaeffer’s concept of acusmatic listening have also been compared.
Słowa kluczowe: audiovisuality, Simon Steen-Andersen, Black Box Music, musical object
References
Opracowania
 
ABC News, Katy Perry Flute Fail: Singer Accidentally Reveals She's Not Really Playing Recorder, https://www.youtube.com/watch?v=wbqFMgdSeGs [dostęp 14.06.2020].
 
„Classic Voice” styczeń 2017, nr 212, http://www.classicvoice.com/riviste/classic-voice-digital/classic-voice-212-digitale.html [dostęp 14.06.2020].
 
Chion M., Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, tłum. K. Szydłowski, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
 
Chłopecki A., Wizualizacja, w: Dziennik ucha. Słuchane na ostro, PWM, Kraków 2013, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 
Cox C., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo/obraz terytoria, Warszawa 2009.
 
Dahlhaus C., Eggebrecht H.H., Co to jest muzyka?, tłum. D. Lachowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992.
 
Forman M., fragment filmu Amadeusz, 1974, https://www.youtube.com/watch?v=3glswAQNR7c [dostęp 14.06.2020].
 
Holmboe R., Out of the Box, Dacapo Records, https://www.dacaporecords.dk/en/recordings/steen-andersen-black-box-music [dostęp 14.06.2020].
 
Kamiński P., Tysiąc i jedna opera, PWM, Kraków 2015.
 
Metropolitan Opera, Czarodziejski flet, aria Pa-pa-pa Papageno, 2006, https://www.youtube.com/watch?v=qF0lidudY74 [dostęp 14.06.2020].
 
Kowalska-Zając E., Zobaczyć muzyką, Notacja polskiej partytury współczesnej, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 2019.
 
Schaeffer B., Mały informator muzyki XX wieku, PWM, Kraków 1975.
 
Schaeffer B., Muzyka XX wieku. Twórcy i problemy. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
 
Steen-Andersen S., wstęp do partytury Black Box Music, Edition•S, Kopenhaga 2020, www.edition-s.dk [dostęp 14.06.2020].
 
Steen-Andersen S., Festival TACEC 2018, https://www.youtube.com/watch?v=PFSkfwRcv1E&t=33s [dostęp 14.06.2020].
 
Steen-Andersen S., A musical approa[c]h to audio/visual composition: Implicit AV aspects of musical performance, AV-objects and musical excuses…, https://www.youtube.com/watch?v=YGfKe99aa7s [dostęp 14.06.2020].
 
Szymczak M., Słownik Języka Polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.