Dzieła kameralne Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście przemian stylu kompozytora. Wybrane przykłady

Weronika Sucharska

Abstrakt

Henryk Mikołaj Gorecki's Chamber Works in the Context of the Changes of the Composer's Style: Selected Examples

The aim of this paper is to study stylistic changes in Henryk Mikołaj Górecki’s works based on four predefined instances of chamber music: Quartettino, Op. 5, Concerto for Five Instruments and String Quartet, Op. 11, Muzyczka IV, Op. 28 and Aria scena operowa, Op. 59. The use of structural, auditory and style-critics analyses has made is possible to follow the variety of the composition techniques present in chamber compositions. Additionally, it has allowed to exhibit idiomatic features of Górecki’s style and enabled to study the way in which Górecki used chamber music.
Słowa kluczowe: Henryk Mikołaj Górecki, 20th-century music, chamber music, Polish music, composition techniques, Aria operatic stage, Concerto for Five Instruments and String Quartet, Quartettino, Muzyczka IV
References
Partytury
 
Górecki H.M., Aria scena operowa, Boosey & Hawkes, Londyn 2007.
 
Górecki H.M., Koncert na pięć instrumentów i kwartet smyczkowy, PWM, Kraków 1977.
 
Górecki H.M., Muzyczka IV „Koncert puzonowy”, PWM, Kraków 1976.
 
Górecki H.M., Quartettino, PWM, Kraków 1980.
 
Opracowania
 
Bolesławska-Lewandowska B., Górecki portret w pamięci, PWM, Kraków 2013.
 
Droba K., Henryk Mikołaj Górecki, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. 3, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1979.
 
Dziadek M., Henryk Mikołaj Górecki, Kompozytorzy Polscy 1918-2000, red. M. Podhajski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk–Warszawa 2005.
 
Kłaput-Wiśniewska, A., Redukcjonizm jako przejaw indywidualnych cech stylistyki utworów Henryka Mikołaja Góreckiego, „Zeszyty naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” 8 (1995).
 
Lindstedt I., Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 
Malecka T., O rezonowaniu historii w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, w: Dzieło muzyczne i jego rezonans, red. A. Nowak, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 205–227.
 
Paja-Stach J., Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego, Musica Iagellonica, Kraków 2009.
 
Pociej B., Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2005.
 
Skowron Z., Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 
Thomas A., Górecki, PWM, Kraków 1998.
 
Źródła internetowe
 
Malatyńska-Stankiewicz A., Nie będę pisał na metry i łokcie. Wywiad z 2003 r. z niedawno zmarłym Henrykiem Mikołajem Góreckim, http://www.strony.ca/Strony24/articles/a2402.html [dostęp 20.10.2020]
 
Opis Arii sceny operowej op. 59, https://ninateka.pl/kolekcje/trzejkompozytorzy/gorecki/audio/aria-scena-operowa-op-59 [dostęp 24.06.2020].
 
Opis Koncertu na pięć instrumentów i kwartet smyczkowy op. 11, https://ninateka.pl/audio/koncert-na-piec-instrumentow-i-kwartetsmyczkowy-op-11 [dostęp 24.06.2020].
 
Opis Muzyczki IV „Koncert puzonowy” op. 28, http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/gorecki/audio/muzyczka-iv-koncertpuzonowy-op-28 [dostęp 24.06.2020].
 
Opis Quartettino op. 5, https://ninateka.pl/kolekcje/trzejkompozytorzy/gorecki/audio/quartettino-op-5 [dostęp 24.06.2020].
 
Nagrania
 
Nagranie Arii sceny operowej op. 59, https://ninateka.pl/kolekcje/trzejkompozytorzy/gorecki/audio/aria-scena-operowa-op-59 [dostęp 24.06.2020].
 
Nagranie Koncertu na pięć instrumentów i kwartet smyczkowy op. 11, http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/gorecki/audio/koncert-na-piec-instrumentow-i- kwartet-smyczkowy-op-11 [dostęp 24.06.2020].
 
Nagranie Muzyczki IV „Koncert puzonowy” op. 28, http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/gorecki/audio/muzyczka-iv-koncertpuzonowy-op-28 [dostęp 24.06.2020].
 
Nagranie Quartettino op. 5, https://ninateka.pl/kolekcje/trzejkompozytorzy/gorecki/audio/quartettino-op-5 [dostęp 24.06.2020].