Utwór w formie kolażu. Aspekty wariacyjności w Nokturnie B-dur Marii Szymanowskiej

Marta Urbanowicz

Abstrakt
A Collage-Like Work of Music: Aspects of Variation in Maria Szymanowska’s Nocturne in B-flat Major
 
The article aims to examine the way in which selected variation techniques are used in Maria Szymanowska’s Nocturne in B-flat Major, with the focus on both conventional thematic modifications and collage-like transformation of shorter motifs. By comparing the work to selected pieces by John Field and placing it within appropriate historical contexts, the author seeks to illustrate how such an approach to variation not only enriches the conventional form of the nocturne as a genre, but also highlights the possibility of programmatic intent being present.
Słowa kluczowe: Maria Szymanowska, nocturne, John Field, variation technique, programme music
References
Partytury
 
Field John, 18 Nocturnes, red. L. Köhler, C. F. Peters, Liepzig [b.r.]. Szymanowska M., Nokturn B-dur, w: M. Iwanejko, Maria Szymanowska, PWM, Kraków 1959, s. 168–171.
 
Opracowania
 
Bełza I., Maria Szymanowska, tłum. J. Ilnicka, PWM, Kraków 1987.
 
Brown M.J.E., Nocturne (i), w: Grove Music Online, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.20012 [dostęp 15.06.2020].
 
Chechlińska Z., Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina, Musica Iagellonica, Kraków 1995.
 
Chomiński J., K. Wilkowska-Chomińska, Teoria formy. Małe formy instrumentalne, PWM, Kraków 1983.
 
Dietrich D., The Collages of Kurt Schwitters. Tradition and Innovation, Cambridge University Press, New York 1993.
 
Elliot M., Singing in Style. A Guide to Vocal Performance Practice, Yale University Press, New Haven 2006.
 
Goldberg H., Oneiric Soundscapes and the Role of Dreams in Romantic Culture, w: Chopin and His World, red. Jonathan D. Bellman, H. Goldberg, Princeton University Press, Princeton 2017.
 
Golos G.S., Some Slavic Predecessors of Chopin, „The Musical Quarterly” 1960, t. 46, nr 4.
 
Iwanejko M., Maria Szymanowska, PWM, Kraków 1959.
 
Kowalczykowa A., Petersburg, Burzliwe losy i koneksje polskich pisarzy w stolicy carów, w: Petersburg i Polska, red. D. Konstantynow, http://www.polskipetersburg.pl/zbior-esejow [dostęp 17.10.2020].
 
Langley R., Field John, w: Grove Music Online, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.09603 [dostęp 15.06.2020].
 
Poniatowska I., Styl brillant i idee preromantyczne w twórczości Marii Szymanowskiej, w: Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku, Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 94–116.
 
Rowland D., Piano sonority and melody c. 1800–1835, w: The Lyric and the Vocal Element in Instrumental Music of the Nineteenth Century, red. K. Stępień-Kutera, NIFC, Warszawa 2017.
 
Smirnowa T.M, Życie społeczne i kulturalne Polaków w Petersburgu (XIX–XX wiek), w: Petersburg i Polska, red. D. Konstantynow, http://www.polskipetersburg.pl/zbior-esejow [dostęp 17.10.2020].
 
Syga T., S. Szenic, Maria Szymanowska i jej czasy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.