ahat ilī – siostra bogów Olgi Tokarczuk i Aleksandra Nowaka. Od powieści do operowego libretta

Paulina Zgliniecka-Hojda

Abstrakt

ahat ilī – Sister of Gods by Olga Tokarczuk and Aleksander Nowak: From the Novel to the Opera Libretto

In 2018, the third opera composition by Aleksander Nowak (*1979), ahat ilī – Sister of Gods had its premiere., The libretto was created by Polish Nobel Prize winner Olga Tokarczuk, on the basis of her own novel. This kind of combination of literature and opera, reinforced by the unique situation in which the author of the text-inspiration and the libretto is the same person, suggests that the work should be defined as a literary opera. The aim of the article is to present the composition in terms of its genres as well as to show the unique path of its content from literary work to operatic, together with the analysis of the libretto from the librettological perspective.
Słowa kluczowe: literary opera, contemporary opera, libretto, librettology, Aleksander Nowak, Olga Tokarczuk
References
Budden J., Literaturoper, w: The New Grove Dictionary of Opera, London 1992, t. 2.
 
Chamness N.O., The Libretto as Literature: Doktor Faust by Ferruccio Busoni, New York, 2001.
 
Chłopecki A., Dziennik ucha. Słuchane na ostro, Wydawnictwo Krytyki Polityczne, PWM, Warszawa 2013.
 
Dahlhaus C., Vom Musikdrama zur Literaturoper. Aufsätze zur neueren Operngeschichte, „Serie Musik Piper-Schott”, Piper, München 1989.
 
Gier A., Das Libretto: Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung, 1998.
 
Gmys M., Prawych umysłów złączenie. O operze ahat ilī – siostra bogów – Aleksandra Nowaka i Olgi Tokarczuk, w: Antagonizmy kontrolowane. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej. Sacrum Profanum 2018, red. J. Topolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.
 
Kurkiewicz J., Bogini mieszka obok, w: „Polityka”, 28.08.2006, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/190333,1,boginimieszka-obok.read [dostęp: 27.06.2020].
 
Łozińska O., Aleksander Nowak: w brzmieniu języka zakodowana jest pamięć miejsca, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/284691/aleksander-nowak-w-brzmieniu-jezyka-zakodowana-jest-pamiecmiejsca [dostęp: 22.11.2020].
 
Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Wydawnictwo MADO, Toruń 2010.
 
Petersen P., Der Terminus Literaturoper – eine Begriffsbestimmung, w: Archiv für Musikwissenschaft, t. 56, 1999, cyt. za: Opera after 1900, red. M. Notley, 2010.
 
Puchalska I., Sztuka adaptacji: literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, 2004.
 
Puchalska I., Poeta w operze, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 
Smith P.J., The Tenth Muse. A Historical Study of the Opera Libretto, New York 1970.
 
Tokarczuk O., Anna In w grobowcach świata, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 
Tokarczuk O., Czuły narrator, w: Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020.
 
Topolski J., Kwadrat magiczny, w: dwutygodnik.com, wydanie 266, 10/2019, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8511-kwadratmagiczny.html [dostęp: 27.06.2020].
 
Topolski J., Piękni czterdziestoletni, „Tygodnik Powszechny”, https://www.tygodnikpowszechny.pl/piekni-czterdziestoletni-160575 [dostęp: 15.11.2019].
 
Trowell B., Libretto, w: The New Grove Dictionary of Opera, red. S. Sadie, t. 2.
 
Walczak J., Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genealogiczne i metodologiczne – zarys problematyki, „Przestrzenie Teorii”, 2014, nr 22.
 
Źródła internetowe
 
https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf [dostęp: 27.06.2020].
 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/17775-06,1,aleksander-nowak-laureatem-paszportow-polityki-w-kategorii-muzyka-powazna.read [dostęp: 27.06.2020].
 
https://www.polskieradio.pl/8/2565/Artykul/2215552,Olga-Tokarczuk-Anna-Inn-od-poczatku-byla-muzyczna [dostęp: 29.06.2020].
 
https://60070909-8983-4495-ac25-bbb2eda5a42d.filesusr.com/ugd/ce5454_4019fbf5ecc54fbc962a233ef9e1e922.pdf [dostęp: 10.10.2020].

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.