Recepcja twórczości Józefa Wieniawskiego w świetle XIX-wiecznego piśmiennictwa – przegląd źródeł

Karol Rzepecki

Abstrakt

Reception of Joseph Wieniawski’s work in the light of nineteenthcentury literature – a review of sources

The work of Polish composers active at the turn of the 20th century has largely been forgotten, awaiting to be researched nowadays. Józef Wieniawski and his output, which used to attract the attention of Polish and foreign critics, is the case in point. This article seeks to provide a synthetic study of this issue on the basis of 19th century literature.
Słowa kluczowe: Joseph Wieniawski, Henryk Wieniawski, Polish music
References
Opracowania
 
Delcroix L., Joseph Wieniawski, J.-B. Katto, Bruxelles 1908.
 
Rzepecki K., Józef Wieniawski (1837–1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne, Lublin 2019.
 
Wieniawski J., Cadenza pour le 3me Concerto pour le Piano de Beethoven, Stanley Lucas, London 1878.
 
Źródła prasowe
 
Bibliographie musicale, [b.a.], „L’Art Moderne” 1886, nr 14.
 
Biernacki M., Ruch Muzyczny, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1897, nr 11.
 
Botte A., Koncert Józefa Wieniawskiego, „Revue Gazette Musicale de Paris” 1860, nr 52.
 
Bylicki F., Ze sceny koncertowej, „Gazeta Lwowska” 1881, nr 13.
 
Nieuve uitgaven, [b.a.], „Caecilia. Algemeen Muzikaal Tijdschrift van Nederlanden” 1885, nr 24.
 
Chronique étrangère, [b.a.], „Revue Gazette Musicale de Paris” 1857, nr 9.
 
Chronique étrangère, „Revue Gazette Musicale de Paris” 1860, nr 19.
 
Chronique étrangère, „Revue Musicale Sainte Cécile” 1898, nr 3.
 
Concerts Wieniawski, [b.a.], „L’Art Moderne” 1883, nr 5.
 
Courrier de la semaine, [b.a.], „Le Monde Artiste” 1897, nr 13.
 
Doroszeniko J., Wieści z kijowskich koncertów, „Ruch Muzyczny” 1859, nr 12.
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1861, nr 38.
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1863, nr 18.
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1863, nr 42
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1891, nr 72.
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1893, nr 67.
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1895, nr 17.
 
Dur und Moll, [b.a.], „Signale für die Musikalische Welt” 1897, nr 33.
 
Eingesandte Concert-Programme, [b.a.], „Musikalisches Centerblatt” 1882, nr 18.
 
Eingesandte Concert-Programme, [b.a.], „Musikalisches Centerblatt” 1883, nr 4.
 
E.K., Przegląd kompozycyj, „Ruch Muzyczny” 1857, nr 7.
 
„Ilustrated London News” [b.a.] 1887, nr 2514.
 
Gazeta Muzyczna, [b.a.], „Ruch Muzyczny” 1861, nr 10.
 
Joseph Wieniawski, [b.a.], „Der Klavier-Lehrer” 1908, nr 24.
 
Józef Wieniawski, [b.a.], „Ruch Muzyczny” 1858, nr 7.
 
Ker, Grand Duo Polonais pour Violon et Piano concertant composé par les frères Henri et Joseph Wieniawski, „Signale für die Musikalische Welt” 1855, nr 31.
 
Kleczyński J., Ruch Muzyczny, „Bluszcz” 1868, nr 51.
 
Kleczyński J., Ruch Muzyczny, „Bluszcz” 1871, nr 13.
 
Kleczyński J., Ruch Muzyczny, „Bluszcz” 1871, nr 18.
 
Kleczyński J., Ruch Muzyczny, „Bluszcz” 1876, nr 16.
 
Kleczyński J., Nowości Muzyczne, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1886, nr 128.
 
Kleczyński J., Nowości Muzyczne, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1886, nr 141.
 
Kleczyński J., Nowości Muzyczne, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1891, nr 390.
 
Kleczyński J., Józef Wieniawski, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884, nr 36.
 
Kleczyński J., Koncert Józefa Wieniawskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1885, nr 81.
 
Kleczyński J., Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany” 1869, nr 57.
 
Nowości Muzyczne [b.a.], „Kłosy” 1888, nr 1190.
 
Koncert Pana Józefa Wieniawskiego, [b.a.], „Ruch Muzyczny” 1858, nr 10.
 
Koncert Pana Józefa Wieniawskiego w Resursie Kupieckièj, [b.a.], „Ruch Muzyczny” 1858, nr 13.
 
Koncert pp. J. Wieniawskiego, Al. Reicharda i Ad. Hermana, „Ruch Muzyczny” 1858, nr 51.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1876, nr 207.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1876, nr 219.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1877, nr 211.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1877, nr 218.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1878, nr 290.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1896, nr 105.
 
„Kurier Warszawski” [b.a.] 1896, nr 109.
 
Le Journée, [b.a.], „L’Europe” 1882, nr 917.
 
Leipzig, [b.a.], „Musikalisches Wochenblatt” 1910, nr 13.
 
Leitzmann A., Joseph Wieniawski Sonate pour Piano op. 22, „Die Musik” 1909, nr 4.
 
Les peintres belges au salon, [b.a.], „L’Art Moderne” 1884, nr 25.
 
„Morning Post” [b.a.] 1891, nr 37.112.
 
N., Joseph Wieniawski, „Musikastetische Betrachtungen” 1909, nr 4.
 
Nouvelles, [b.a.], „Revue Gazette Musicale de Paris” 1860, nr 53.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1884, nr 34–35.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1884, nr 37.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1884, nr 43.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1887, nr 26–27.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1887, nr 52.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1895, nr 15.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1895, nr 23–24.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1898, nr 48.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1899, nr 37.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1899, nr 45.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1900, nr 11.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1903, nr 6.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1910, nr 46.
 
Nouvelles diverses, [b.a.], „Le Guide Musical” 1911, nr 7.
 
Nowości Muzyczne, [b.a.], „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884, nr 56.
 
Nowości Muzyczne, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” [b.a.] 1887, nr 183.
 
Nowości Muzyczne, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” [b.a.] 1887, nr 222.
 
Paris et départements, [b.a.], „Le Ménestrel” 1911, nr 23
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1884, nr 4.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1884, nr 43.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1886, nr 1.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1886, nr 8.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1887, nr 2.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1887, nr 13.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1888, nr 47.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1895, nr 16.
 
Petite chronique, [b.a.], „L’Art Moderne” 1897, nr 13.
 
Petites Nouvelles, [b.a.], „Le Figaro” 1887, nr 140.
 
Petites Nouvelles, [b.a.], „Le Figaro” 1893, nr 101.
 
Petites Nouvelles, [b.a.], „Le Figaro” 1893, nr 135.
 
Petites Nouvelles, [b.a.], „Le Figaro” 1904, nr 100.
 
Province, [b.a.], „Le Guide Musical” 1885, nr 49.
 
Przegląd Muzyczny, [b.a.], „Ruch Muzyczny” 1860, nr 19.
 
Revue des theatres, [b.a.], „Le Petit Journal” 1882, nr 7001.
 
Salle Pleyel, [b.a.], „Le Guide Musical” 1911, nr 26–27.
 
Soirées et concerts, [b.a.], „Le Ménestrel” 1860, nr 27.
 
Soirées et concerts, [b.a.], „Le Ménestrel” 1860, nr 28.
 
Soirées et concerts, [b.a.], „Le Ménestrel” 1895, nr 19.
 
Soirées et concerts, [b.a.], „Le Ménestrel” 1908, nr 2.
 
Soirées et concerts, [b.a.], „Le Ménestrel” 1908, nr 11.
 
„The Daily Telegraph” [b.a.] 1899, nr 13.730.
 
„The st. James’s Gazette” [b.a.] 1891, nr 3443.
 
Trzeci koncert p. Józefa Wieniawskiego, [b.a.], „Ruch Muzyczny” 1858, nr 15.
 
Urbański A., Korespondencye Echa, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1885, nr 110.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.