Cechy stylu neoklasycznego w Sonacie organowej Tadeusza Paciorkiewicza

Piotr Arseniuk

Abstrakt

Characteristics of the Neoclassical Style in the Sonata for Organ by Tadeusz Paciorkiewicz

The aim of this study was to describe the structure of the organ Sonata by Tadeusz Paciorkiewicz and to show its Neoclassical features. For this purpose, the main elements of the piece were described, such as: form, melody, texture, harmony, rhythm, tempo and timbre. Despite the typical Neoclassical elements, the presence of the Romantic elements in the piece was also stated, which is typical of Paciorkiewicz's aesthetics.

Słowa kluczowe: Tadeusz Paciorkiewicz, organ, Neoclassicism, Polish music, organ sonata
References

Partytury

Paciorkiewicz T., Sonata per organo, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1976.

Nagrania płytowe

Grubich J., Joachim Grubich plays modern polish organ music in the Oliwa Cathedral, Polskie Nagrania „Muza” XL 0495, 1970.

Grubich J., Polish organ music played by Feliks Rączkowski and Joachim Grubich, Olympia OCD 314, 1988.

Perucki R., Organy Katedry w Oliwie, CD DUX 0210, 1994.

Opracowania

Baculewski K., Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1987.

Helman Z., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1985.

Rosochacka M., Tadeusz Paciorkiewicz. Życie, działalność, twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2013.

Serafin J., Solowe kompozycje organowe Tadeusza Paciorkiewicza na tle rozwoju polskiej sztuki organowej w okresie po r. 1945, praca kwalifikacyjna w ramach przewodu na stanowisko docenta, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1978.

Siła tradycji, smak nowości. XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy, red. S. Czopowicz, A. Mroczek, M. Szoka, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2011.

Szoka M., Polska muzyka organowa w latach 1945–1985, V Zeszyt Naukowy Polskiego Instytutu Muzycznego, Astra, Łódź 1993.

Szoka M., Potwór kontra nowa muzyka. O współczesnej twórczości organowej nieco subiektywnie, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2021.

Wacholc M., Wywiad z Tadeuszem Paciorkiewiczem, „Życie Muzyczne” 1982, nr 3–4.

Zieliński T.A., Podstawy harmoniki nowoczesnej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2015.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.