Nieznane fugi z rękopisu L 1636 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Kamil Czerwiński

Abstrakt

Unknown Fugues from the Manuscript L 1636 of The Diocesan Library in Sandomierz

The aim of the article is to present the content of the unknown manuscript L 1636 of The Diocesan Library in Sandomierz, with particular emphasis on the fugues contained therein. A closer acquaintance with the manuscript, dated around 1725, allowed to enrich the image of the musical culture in Poland in the first decades of the 18th century. The text is divided into three parts: 1. Description of the source; 2. Manuscript’s contents; 3. Conclusions from the analysis of the fugues from the manuscript PL-SA L 1636. The article is also accompanied by an appendix containing a critical edition of the fugues from the described manuscript.

Słowa kluczowe: manuscript, fugue, alternatim practice, PL-SA L 1636, Polish music
References

Opracowania

Gołos J., Polskie organy i muzyka organowa, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1972.

Maciejewski T., Notatki z przeszłości muzycznej benedyktynek przemyskich, „Musica Galiciana” 1999, nr 3.

Mądry A., Barok. Część 2: 1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, seria „Historia muzyki polskiej”, tom IV, red. S. Sutkowski, t. 3, Sutkowski Edition Warsaw, Warszawa 2013.

Świerczek W., Katalog rękopiśmiennych zabytków muzycznych biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1965, nr 10.

Walter-Mazur M., Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014.

Walter-Mazur M., On How the Nuns Sang Vespers in Fractus: Alternatim Practice in Liturgical Music of Polish Female Benedictines, w: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, red. P. Gancarczyk, A. Leszczyńska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2012.

Źródła internetowe

RISM – Répertoire International des Sources Musicales, https://opac.rism.info/index.php?id=4 [dostęp: 9.03.2022].

Walker P.M., Fugue, hasło w: Grove Music Online, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.51678 [dostęp: 06.03.2022].

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.