Music for Nine Post Cards jako przykład kankyo ongaku, czyli „muzyki unoszącej się w powietrzu jak dym”

Patrycja Sznajder

Abstrakt

Music for Nine Post Cards as an Example of Kankyo Ongaku i.e ‘Music that Floats in the Air Like a Smoke’

The aim of the article is an attempt to present the genesis and describe the first compositions that formulated the Japanese ambient trend, i.e. kankyo ongaku. The subject of the research is both the history of the creation of the series by Hiroshi Yoshimura, Music for Nine Post Cards, which became the cornerstone of later albums from the ambient and minimal music trend in Japan, as well as individual works included in the cycle under study. Based on the results of the automated and auditory analysis of Music for Nine Post Cards, the structure of musical works and their stylistic features are determined. For automated analysis, Sonic Visualiser was used—an application used to create a graphical visualisation of the music content of audio files. As a result of the research, the answer was obtained as to how Hiroshi Yoshimura and Satoshi Ashikawa realised the original assumptions of kankyo ongaku.

Słowa kluczowe: Yoshimura Hiroshi, ambient, Japanese music, kankyo ongaku, sound design
References

Ashikawa S., Yoshimura H., booklet dołączony do albumu Music for Nine Post Cards, Sound Process WN 001, 1982.

Borchardt M., Muzyka Awangardowa XX wieku. Przewodnik dla początkujących, t. 1, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2014.

Clarke E., Depalle P., McAdams S., Analyzing Musical Sound, w: Empirical musicology: Aims, methods, prospects, red. E. Clarke, N. Cook, Oxford University Press, Oxford–New York 2004.

Jurek T., Artist’s Biography, https://www.allmusic.com/artist/hiroshi-yoshimura-mn0001582042/biography [dostęp: 23.04.2022].

Kankyo Ongaku. Japanese Ambient, Environmental and New Age Music 1980–1990, notatka opisująca album, https://lightintheattic.net/releases/4088-kankyo-ongaku-japanese-ambient-environmental-new-agemusic-1980-1990 [dostęp: 18.04.2022].

Katsushi N., Tomotaro K., A Documentation of Sound Art in Japan: Sound Garden (1987–1994) and the Sound Art Exhibitions of 1980s Japan, Leonardo Music Journal” 2017, nr 27, , s. 82–86.

Larkin C., The Encyclopedia of Popular Music, wyd. 5 skrócone, London 2011.

Makomaska S., Muzyka na peryferiach uwagi. Od musique d’amblement do audiomarketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

Music in the period of Westernization, cz. 3: L. Fujie, Popular music, w: Japan, hasło w: Grove Music Online, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.43335 [dostęp: 23.04.2022].

Roquet P., Anthient Media. Japanese Atmospheres of Self, University of Minnesota Press, Minnesota 2016.

Shibano S., http://www.satsukishibano.com/about [dostęp: 19.06.2022].

The vinyl factory, https://thevinylfactory.com/features/kankyo-ongakujapanese-environmental-sounds-spencer-doran/ [dostęp: 23.04.2022].

Topolski J., Uważność. Fraktale, spektra, modele, https://www.dwutygodnik.com/artykul/673-uwaznosc-fraktale-spektra-modele.html [dostęp: 23.04.2022].

Yoshida K., Zapiski dla zabicia czasu, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2020.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.