Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ,2022, Numer 54 (3/2022)

Redaktor naczelny: Patrycja Sawicka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Rok wydania: 2022

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Projekt okładki: Magdalena Agnieszka Krok

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wybrane aspekty działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 54 (3/2022), s. 5-18
Data publikacji online: 7 grudnia 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.011.16811

Kategorie czasu i formy muzycznej w II Koncercie na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną Pawła Mykietyna

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 54 (3/2022), s. 19-41
Data publikacji online: 7 grudnia 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.012.16812

Reprezentacje karnawału w fantazjach na fortepian z orkiestrą Dariusa Milhauda i Heitora Villi-Lobosa

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 54 (3/2022), s. 43-70
Data publikacji online: 7 grudnia 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.013.16813