Kategorie czasu i formy muzycznej w II Koncercie na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną Pawła Mykietyna

Natalia Kaszubska

Abstrakt

The Categories of Time and Musical Form in Paweł Mykietyn’s Concerto No. 2 for Cello and Symphony Orchestra

The paper supplements the research on the latest Paweł Mykietyn's work. It broadens the spectrum of problems related to the technique of deconstruction in his works and allows for a better understanding of the structure of the Concerto No. 2 for cello and symphony orchestra. The main research method is descriptive analysis, bringing Paweł Mykietyn's musical language closer to the harmonic material, textural systems, agogic-metric structures, and the concept of form. The analysis is based on the score of the 2nd Concerto for Cello and Symphony Orchestra, published in 2019 by the PWM Edition in Kraków. The structure of the paper includes: introduction, three paragraphs and a summary. The characteristics of Paweł Mykietyn’s work contained in the introduction will allow the reader to become familiar with stylistic tendencies at various stages of the composer's work. The section devoted to the genesis and reception aims to present the history of the creation of the analysed work, as well as its contexts and resonance. The analytical sketch in the context of the issues of time and form will allow to present selected aspects of the compositional technique.

Słowa kluczowe: Paweł Mykietyn, Postmodernism, permanent accelerando, deconstruction
References

Arsis i thesis, hasło w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Chłopecki A., Meandry Pawła Mykietyna, „Dwutygodnik” 2011, nr 61, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2434-meandry-pawla-mykietyna.html [dostęp: 26.07.2022].

Ciąg geometryczny, https://zpe.gov.pl/a/ciag-geometryczny/DCzQVB399 [dostęp: 26.07.2022].

Dekonstrukcja,hasło w: Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/dekonstrukcja;2554511.html [dostęp: 26.07.2022].

Fiugajska B., Technika dekonstrukcji w twórczości Pawła Mykietyna, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2012.

Gmys M., Muzyka prowokująca do refleksji, opracowanie do płyty Paweł Mykietyn 2, CD Accord, Wrocław 2021.

Kaszubska N., Kategorie czasu i formy muzycznej w II Koncercie na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną Pawła Mykietyna, praca magisterska, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2022.

Krajewska A., Dekonstrukcja jako problem estetyki (na przykładzie dramatycznego dyskursu Jacques’a Derridy),Artykuł był publikowany w: „Przestrzenie Teorii” 2006, nr 6.

Kwiecińska A., Wizytówka Pawła Mykietyna, http://meakultura.pl/artykul/wizytowka-pawla-mykietyna-805 [dostęp: 26.07.2022].

Łapeta O., Z Pawłem Mykietynem o genezie II Koncertu wiolonczelowego, współpracy z Marcinem Zdunikiem i pisaniu na orkiestrę symfoniczną rozmawia Oskar Łapeta, https://www.wroclaw.pl/extra/pawel-mykietyn-wroclaw [dostęp: 26.07.2022].

Maciejewicz D., Zegary nie zgadzają się z sobą. Spór o czas w muzyce drugiej połowy XX wieku, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000.

Markowski M.P., Dekonstrukcja, postmodernizm, oświecenie. Krótkie wprowadzenie do pism Christophera Norrisa, w: C. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, w serii «Horyzonty Nowoczesności», przeł. Artur Przybysławski, Universitas, Kraków 2000.

Mykietyn P., II Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2019.

Rudziński W., Nauka o rytmie muzycznym, t. I, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1987.

Spór o istnienie świata. Deutsch-polnische philosophische Konferenz zum Roman-Ingarden-Jahr 2020, Instytut Polski w Dusseldorfie, https://instytutpolski.pl/duesseldorf/pl/2020/10/12/spor-o-istnienie-swiata[dostęp: 26.07.2022].

Szczecińska E., Topolski J., Wywiad: Paweł Mykietyn, „Glissando” 2020, nr 16, Warszawa 2020, https://glissando.pl/tekst/wywiad-pawel-mykietyn-2 [dostęp: 26.07.2022]. 

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.