Wybrane aspekty działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie

Paweł Lebiedziewicz

Abstrakt

Selected Aspects of the Activity of the Galician Music Society in Lviv

The aim of this article is to present the scattered information on the significant undertakings of the Galician Music Society. The scope of the paper covers the period from the founding of this institution in the context of life and musical activity in Lviv at the time, reaching also to the period before its establishment. The author draws attention to the role of the rules and regulations present in the statutes of this institution, which concern the Society's ways of financing its activity.

Słowa kluczowe: Galician Music Society, Music Societies in Lviv, musical activity, musical institutions
References

Materiały źródłowe

Afisz muzyczny, Zaproszenie na muzykalne wieczory Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego…, Drukarnia E. Winiarza [Lviv ok. 1860], https://polona.pl/item/zaproszenie-na-muzykalne-wieczory-galicyjskego-towarzystwa-muzycznego-dyrekcya,MTAxMzI3Mjg2/0/#info:metadata [dostęp: 14.04.2022].

Danek W., Nowe tańce na fortepian. No.1, Mazur, Księgarnia Seyfarth i Czajkowski, Lviv [ok. 1875], https://polona.pl/item/nowe-tance-nafortepian-no-1-mazur,OTA2MDU0NDI/0/#info:metadata [dostęp: 14.04.2022].

Mozart W.A., Cantate für die Freymauerlogen, [b.w.], Wiedeń 1831, https://polona.pl/item/cantate-fur-die-freymauerlogen,NTc5MjE1ODM/4/#info:metadata [dostęp: 18.03.2022].

[Sprawozdanie Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego za rok 1891/1892], [b.w.], [Lviv 1892], https://polona.pl/item/sprawozdanie-galicyjskiego-towarzystwa-muzycznego-za-rok-1891-1892,NjYxNDAzMDc/4/#info:metadata [dostęp: 29.11.2021].

Statut Towarzystwa Muzycznego Krakowskiego „Muza”, Stowarzyszenie „Muza”, Kraków 1868, https://polona.pl/item/statut-towarzystwa-muzycznego-krakowskiego-muza,NTYzODMwNDk/4/#info:metadata [dostęp: 4.06.2022].

Statut Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, [b.w.], Warszawa 1939, https://polona.pl/item/statut-warszawskiego-towarzystwa-muzycznego,NTcyNjMwNDg/0/#info:metadata [dostęp: 4.06.2022].

Statuta Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, nakładem Towarzystwa Muzycznego (z drukarni Kornela Pillera), Lviv 1872, https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/1735/edition/1880/content [dostęp: 29.11.2021].

Tymolski F., Mazury. Dzieło 82, [b.w.], Lviv [ok. 1863], https://polona.pl/item/mazury-dzielo-82,NjkzNDUzMTk/0/#info:metadata [dostęp: 18.03.2022].

Opracowania

Antoniuk I., Listy muzyków lwowskich do Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w świetle życia muzycznego miasta, w: Musica Galiciana, t. 12, red. G. Oliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2010.

Clapp S.L.C., The Beginnings of Subscription Publication in the Seventeenth Century, „Modern Philology” Vol. 29, No. 2, The University of Chicago Press, Chicago 1931, https://www.jstor.org/stable/433632 [dostęp: 05.06.2022].

Elsner J., Pieśni, red. M. Sieradz, T. Chachulski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.

Elsner J., Sumariusz moich utworów muzycznych, oprac. A. Nowak-Romanowicz, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1957.

Lubowiecka M. Statuty Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w dobie autonomii. Struktura prawna i organizacyjna, w: Musica Galiciana, t. 10, red. M. Wierzbieniec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2007.

Lubowiecka M., Działalność koncertowa Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego za dyrekcji artystycznej Mieczysława Sołtysa w latach 1899–1913, w: Musica Galiciana, t. 12, red. G. Oliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2010.

Lubowiecka M., Rola mecenatu instytucjonalnego i obywatelskiego w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym we Lwowie w latach 1857–1913. Problematyka i postulaty badawcze, w: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Mazepa L., Маzepa T., Šlâh do Muzičnoi Akademii u L'vovi. U dvoh tomah, t. 1: Vid dobi mis'kih muzikantiv do Konservatorii (poč. XV st. – do 1939 r.), Spolom, Lviv 2003.

Mazepa T., Lwowskie towarzystwa muzyczne, w: Musica Galiciana, t. 9, red. L. Mazepa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2005.

Mazepa T., Statuty jako dokumenty prawne Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, w: Musica Galiciana, t. 11, red. M. Wierzbieniec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2008.

Mazepa T., Z historii powstania i ukonstytuowania się Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, w: Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, t. 6, red. J. Subel, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2017.

Mazepa T., Zagadnienia tożsamości (identyfikacji) narodowej w procesie powstawania i w działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, w: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Nowak-Romanowicz A., Józef Elsner. Monografia, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1957.

Pekacz J.T., Music in the Culture of Polish Galicia 1772–1914, University of Rochester Press, Rochester 2002.

Piekarski M., Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2018.

Piekarski M., Środowisko muzyczne Lwowa w latach 1772-1914, https://kuriergalicyjski.com/rodowisko-muzyczne-lwowa-w-latach-17721914/ [dostęp: 24.11.2022].

Woźna-Stankiewicz M., Muzyczna codzienność w plenerach galicyjskiego Krakowa, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2016, t. XIV.

Żórawska-Witkowska A., Muzyka na dworze i w teatrze Stanislawa Augusta, Arx Regia, Warszawa 1995.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.