Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ,2022, Numer 55 (4/2022)

Redaktor naczelny: Patrycja Sawicka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Rok wydania: 2022

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Projekt okładki: Magdalena Agnieszka Krok

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Stopy metryczne jako jednostki kształtujące przebieg utworu fortepianowego

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 55 (4/2022), s. 5-37
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.014.18103

Parada Erika Satiego w perspektywie intermedialnej według teorii Wernera Wolfa

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 55 (4/2022), s. 39-64
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.016.18105

Jan Rakowski (1898–1962) – spiritus movens violi d’amore w Polsce

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 55 (4/2022), s. 65-82
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.015.18104