The role of Jane Wilhelmina Stirling in Fryderyk Chopin’s life and in preserving memory and legacy of the composer

Paulina Pieńkowska

Abstrakt

The role of Jane Wilhelmina Stirling in Fryderyk Chopin’s life as well as in preserving his legacy is nowadays underestimated. Jane Stirling was not only Chopin’s pupil, but also his patron. She organized a concert tour to England and Scotland for him and tried to support the composer financially. Moreover, she defrayed the costs of the composer’s funeral and erecting his gravestone. After his death, she focused on what Chopin had left passing away. It is thought that she purchased most of the items from his last apartment; she acquired also the last piano the composer had played. She tried to protect the autograph manuscripts he had left, and attempted to arrange the publication of compositions that had been retained only in a sketch form.

Słowa kluczowe: Jane Wilhelmina Stirling, Fryderyk Chopin, Romantic music, Chopin’s legacy
References

Documents and memorabilia

Album Jane Stirling (M/2948).

Kompozycje niewydane (M/301).

Spis dokumentów będących własnością Fryderyka Chopina (M/314).

Wykaz nadawców listów do Fryderyka Chopina (M/460).

Wykaz uczennic i uczniów Fryderyka Chopina (M/459).

Literature

The Biographical Dictionary of Scottish Women. From the Earliest Times to 2004, red. E. Ewan, S. Innes, S. Reynolds, Edinburgh 2006.

Bone A.E., Jane Wilhelmina Stirling, 1804–1859. The First Study of the Life of Chopin’s Pupil and Friend, Chipstead 1960.

Delapierre A., Spadek po Chopinie, „Rocznik Chopinowski” 1996/1997, nr 22–23.

Eigeldinger J.-J., Chopin w oczach swoich uczniów, tłum. Z. Skowron, Kraków 2010. Eigeldinger J.-J., Koncerty Chopina w Paryżu w latach 1832–1838, „Rocznik Chopinowski” 1987, nr 17.

Ganche É., Dans le souvenir de Frédéric Chopin, Paris 1925.

Jorgensen C. i J., Chopin and the Swedish Nightingale, Brussels 2003.

Karasowski M., Fryderyk Chopin. Życie – listy – dzieła, Warszawa 1882.

Karłowicz M., Niewydane dotąd pamiątki po Chopinie, Warszawa 1904.

Katalog zbiorów muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie, Warszawa 1971.

Kobylańska K., „Spowiedź” Ludwiki, „Ruch Muzyczny” 1968, nr 20–21.

Méheust B., A Historical Approach to Psychical Research. The Case of Alexis Didier (1826–1886), [online] http://bertrand.meheust.free.fr/documents/conf-esalem.pdf [dostęp: 3.09.2015].

Memoir of Madame Jenny Lind-Goldschmidt, t. 1, red. H.S. Holland, W.S. Rockstro, London 2001.

Musielak H, Dokumenty dotyczące spadku po Chopinie, „Ruch Muzyczny” 1978, nr 14–16.

Niecks F., Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk, tłum. A. Buchner, Warszawa 2011.

Steen M., The Lives and Times of the Great Composers, Oxford 2004.

Sydow B.E., Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1–2, Warszawa 1955.

Szulc T., Chopin in Paris. The Life and Times of the Romantic Composer, New York 1998.

Tomaszewski M., Liszta fantazja, parafraza i wariacja, rozm. przepr. M. Nadzieja, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/2979-liszta-fantazja-parafraza-i-wariacja.html [dostęp: 20.05.2016].

Weber B., Chopin, Wrocław 2000.

Wierzyński K., Życie Chopina, Białystok 1990.

Willis P., Chopin in Britain. Chopin’s Visits to England and Scotland in 1837 and 1848. People, Places and Activities, Durham 2009.

Wright D.C.F., Frederick Chopin, [online] http://www.wrightmusic.net/pdfs/frederick-chopin.pdf [dostęp: 3.09.2016].

Wróblewska-Straus H., Listy Jane Wilhelminy Stirling do Ludwiki Jędrzejowiczowej, „Rocznik Chopinowski” 1980, nr 12.

Wróblewska-Straus H, „Za miesiąc z Paryża więcej Wam napiszę”. Nowe pamiątki chopinowskie w zbiorach TiFC, „Ruch Muzyczny” 1978, nr 25.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.