Contemporary Music Publishing for Children in Poland

Katarzyna Lidia Babulewicz

Abstrakt

The following article concerns contemporary Polish music publishing houses, which in their offer have publications for children who start musical education during professional training. The author presents this area of Polish market in a synthetical way, as well as observes and analyzes tendencies which are visible there. Key market operators are mentioned with short descriptions of their publishing profile, preferred instruments and composers, editorial conditions etc. Few examples of publications are described in a more detailed way—i.e. publications from the offer of three publishing houses: Studio Bis, Crescendo and Euterpe. In the last case, the author interviewed Małgorzata Flis, the illustrator of this publishing house. All the examples are analyzed in an interdisciplinary, editorial-musicological way.

ABSTRAKT

Tematem artykułu jest działalność współczesnych polskich wydawnictw muzycznych, mających w swojej ofercie publikacje dedykowane dzieciom rozpoczynającym swoją edukację muzyczną. Autorka w syntetyczny sposób prezentuje ten obszar polskiego rynku, jak również obserwuje i analizuje obecne na nim tendencje. Wymienia także kluczowe wydawnictwa, prezentując krótko profil ich działalności, preferowane instrumenty, kompozytorów, warunki edytorskie itp., w sposób bardziej szczegółowy omawiając wybrane publikacje trzech domów wydawniczych: Studio Bis, Crescendo i Euterpe. W ostatnim przypadku autorka przeprowadziła wywiad z Małgorzatą Flis – ilustratorką wydawnictwa Euterpe. Wszystkie przykłady zostały zanalizowane w sposób interdyscyplinarny – zarówno ze strony edytorskiej, jak i muzykologicznej.

Słowa kluczowe: wydawnictwa muzyczne dla dzieci, Studio Bis, Crescendo, Euterpe, Małgorzata Flis
References

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, translated by D. Dziewońska, Kraków 2013.

Loks E., Arctowie. Saga firmy i ludzi, “Księgarz” 1985, No. 1/2, pp. 35-52.

Helman Z., Wydawnictwa muzyczne, in: Polska współczesna kultura muzyczna, ed. E. Dziębowska, Kraków 1968.

Marek T., Cyfry, które brzmią jak muzyka (siedem lat działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego), “Muzyka” 1952, No. 5/6, p. 106.

Niemira M., Dla młodych pianistów, “Twoja Muza” June-July 2010, No. 3 (40), p. 115.

Sitarz A., W cieniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. O kilku polskich wydawnictwach prywatnych działających w dziedzinie muzyki po II wojnie światowej do początku lat pięćdziesiątych, in: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, [online] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2622/Sitarz_PWM_Cie%C5%84.pdf?sequence=1&isAllowed=y [accessed: 08.03.2017].

Skrzypczak A., Księgarnia i wydawnictwo Michała Arcta w Warszawie 1887-1950, Sesje Varsavianistyczne, vol. 10, Warszawscy wydawcy, Warszawa 2003, pp. 21-39.

Strumiłło T., Wydawnictwa muzyczne, in: Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944-1955, ed. J. Chomiński, Z. Lissa, Kraków 1957, pp. 91-93.

Waszkiewicz-Raviv A., Analizy transmedialnego obrazu „Zwykłej uczennicy” w ramach edukacji medialnej. Czy ona musi mieć wszystko fioletowo-różowe?, “Zeszyty Naukowe KUL” 58 (2015), No. 3 (231),p. 13, [online] https://www.kul.pl/files/102/articles/2015_3/zn_

kul_2015_3_a_waszkiewicz.pdf [accessed: 08.03.2017].

Wieczorek-Tomaszewska M., Kompetencje wizualne w praktyce edukacyjnej, in: Biblioteka i edukacja. Elektroniczne Czasopismo BibliotekiGłównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, [online] http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/viewFile/68/68

[accessed: 08.03.2017].

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.