Reflection on the Lyrics of the Sung Poetry in Its Vocal-Instrumental Layer on the Example of Selected Pod Budą’s Works

Aleksandra Bełkot

Abstrakt

The subject of this article is the analysis of the selected songs—classified as ballads—of the band Pod Budą from Kraków, which purpose is to prove the thesis that the most important song codes in sung poetry are located in lyrics. This thesis is argued by the fact that vocal-instrumental parts of the work underline the importance of lyrics through suitably shaped components of a musical work. Lyrics in sung poetry emphasize therefore: agogic and melodic accents when singing in both high and low volume, and in the instrumental part, apart from the specific dynamics, also tempo. Certain musical technique also helps to trigger the imagination of the recipient as, while listening to the song, the audience can see what the vocalist sings about, that is the space and the situations in which a character of the song is located.

Słowa kluczowe: Pod Budą’s works, sung poetry, vocal-instrumental music, contemporary song, lyrics
References

Discussed materials

Pod Budą. Antologia [10 CD + DVD], EMI Music Poland Nagrania Muzyczne, Warszawa 2007.

Są takie sprawy, [in:] Pod Budą. Antologia, Pod Budą (eds.), EMI Music Poland Nagrania Muzyczne, Warszawa 2007.

Widziane z księżyca, [in:] Pod Budą. Antologia, Pod Budą (eds.), EMI Music Poland Nagrania Muzyczne, Warszawa 2007.

Wizyta u malarki, [in:] Pod Budą. Antologia, Pod Budą (eds.), EMI Music Poland Nagrania Muzyczne, Warszawa 2007.

Zamieszkamy pod wspólnym dachem, [in:] Pod Budą. Antologia, Pod Budą (eds.), EMI Music Poland Nagrania Muzyczne, Warszawa 2007.

Pod Budą, Blues o starych sąsiadach [CD], Pomaton EMI Music Poland, Warszawa 1991 (here: Wizyta u malarki, Zamieszkamy pod wspólnym dachem).

Pod Budą, Jak kapitalizm to kapitalizm [CD], Pomaton EMI Music Poland, Warszawa 1993. (here: Są takie sprawy, Widziane z księżyca).

Pod Budą, Lecz póki co żyjemy [CD], Pomaton EMI Music Poland, Warszawa 1993 (here: Daleko—dwa kroki stąd).

Pod Budą, Postscriptum [CD], Pomaton EMI Music Poland, Warszawa 2001 (here: Piosenka o ulicznym grajku).

Pod Budą, Żal za… [CD], Pomaton Emi Music Poland, Warszawa 1998 (here: Żal za Bułatem O.).

 

Secondary literature

Books

Budd M., Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne, trans. into Polish by R. Kasperowicz, Gdańsk 2014.

Derlatka P., Poeci Piosenki 1956–1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta, Poznań 2012.

Domagalski A., Kwiatkowski L., Kabaret w Polsce 1950–2000, Kraków 2015.

Habela J., Słowniczek muzyczny, Kraków 1998.

Kiec I., Historia polskiego kabaretu, Poznań 2014. 122

Lissa Z., Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1975.

Lissa Z., O specyfice muzyki, Kraków 1953.

Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, A. Hejmej (ed.), Kraków 2002.

Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska, M. Budzyńska-Łazarewicz, K. Gajda (eds.), Poznań 2017.

Schaeffer B., Mały informator muzyki XX wieku, Kraków 1975.

Traczyk M., Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego, Poznań 2009.

Wierszyłowski J., Zarys psychologii muzyki, Warszawa 1968.

Wolański R., Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej, Warszawa 1995.

Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji, K. Gajda, M. Traczyk (eds.), Kraków 2010.

Articles from journals

Antczak-Zajdel A., Polskie XX-wieczne badania nad muzycznością dzieła literackiego, “Folia Litteraria Polonica” 2007 No. 9.

Krasińska M., Problem dzieła muzycznego w myśli estetycznej Romana Ingardena, “Filo-Sofija” 2013 No. 20.

Siedlecka W., Bard: rodowód i współczesne znaczenie terminu, „Piosenka” 2007 No. 5.

Sobczak P., Tekst piosenki jako dzieło literackie—dzieło literackie jako tekst piosenki. Zarys problematyki, przykłady realizacji, “Folia Litteraria Polonica” 2012 No. 2.

Articles (annex)

Armata J., Świat w zupełnie innym stylu, czyli 30 lat grupy Pod Budą, “Gazeta Wyborcza” 19.10.2007.

Bętkowska T., Wspólnota „Pod Budą”, “Kraków” 01.10.2007.

Cieślak J., Konferansjer zaprawiony w gadaniu, “Rzeczpospolita. Dodatek TeleRzeczpospolita” 13.06.2008.

Halber A., Jak powstają przeboje. Kraków, Piwna 7, “Angora” 2011, No. 44.

[without author], Kap, kap, płyną łzy…, “Gazeta Krakowska” 14.09.2007. 123

Kunicka K., Dwa serca i dwie dusze, “Tygodnik Nowa Ziemia Pilska” 6.06.2006.

Moritz K., Kraków w lesie, “Gazeta Wyborcza Trójmiasto, dodatek «Co jest grane»” 25.05.2007.

Mucha T., Zespół retro, “Echo Miasta Kraków” 13.09.2007.

[without author], Piosenki inteligentów, “Sukces” 1.01.2008.

Szymczyk J., Mały teatr codzienności, “Dziennik Wschodni” 20.04.2007.

Articles from websites

Gajda P., Konwencjonalność tekstów współczesnej piosenki estradowej, http://jezyk-polski.pl/wp-content/download/art_gajda_z-4-2014. pdf [accessed: 1.11.2017].

Gozdowski K., Piosenka, piosenka jak ta prostytutka, https://www. strefapiosenki.pl/aktualnosci/item/489-piosenka-piosenka-jak-ta-prostytutka-pisze-krzysztof-gozdowski [accessed: 23.09.2018].

Jusiak J., Glosariusz muzyczny, https://www.noexperiencenecessarybook.com/nEW0a/glosariusz-muzyczny.html [accessed: 1.11.2017].

Maleszyńska J., O pocieszeniu, jakie daje piosenka, www.edupress.pl/ download/gfx/edupress/pl/defaultopisy/253/1/1/2239.pdf [accessed: 14.11.2017].

Muzyka M., Wokół piosenki literackiej: próba definicji, podział gatunkowy i miejsce polskiej piosenki w kulturze (pomiędzy kulturą popularną a wysoką), http://spiewajmypoezje.blog.pl/files/2014/06/ Praca-piosenka-literacka.pdf [accessed: 14.11.2017].

Olędzki S., Wykład 4. Jak rozumiemy muzykę, http://www.muzykalia.edu. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105:wyklad- 4-jak-rozumiemy-muzyke&catid=17&Itemid=112 [accessed: 1.11.2017].

Olędzki S., Wykład 10. O melodii i melodyce, http://www.muzykalia.edu. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:wyklad-10- o-melodii-i-melodyce-2&catid=17&Itemid=112 [accessed: 1.11.2017].

Olędzki S., Wykład 12. O rytmie i rytmice, http://www.muzykalia.edu. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120:wyklad- 12-o-rytmie-i-rytmice&catid=17&Itemid=112 [accessed: 2.11.2017].

Pociej B., Ballada, http://meakultura.pl/drukarka/555 [accessed: 1.11.2017]. 124

Poprawa J., Porozmawiajmy o słowie w piosence, https://www.strefapiosenki.pl/aktualnosci/item/135-porozmawiajmy-o-slowie-w-piosence [accessed: 14.11.2017].

Serwatka B., Uwodzicielska (zwodnicza?) moc piosenki, http://fragile. net.pl/home/uwodzicielska-zwodnicza-moc-piosenki/ [accessed: 14.11.2017].

Websites

Dyskografia, http://annatreter.pl/dyskografia.html [accessed: 3.02.2018].

Dyskografia Andrzeja Sikorowskiego. Albumy z córką Mają, http:// andrzejsikorowski.pl/dyskografia/albumy-z-corka-maja/ [accessed: 3.02.2018].

Media, http://andrzejsikorowski.pl/media/ [accessed: 4.11.2017].

Prasa, http://podbuda.pl/p.php?zaw=komponenty&id_kom=prasa [accessed: 4.11.2017].

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.