Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ,English Issues, Issue 44 (1/2020)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Bujas
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Rok wydania: 2020

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Edward Mąkosza. The Composer’s Life and Work

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 44 (1/2020), s. 5–32
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.026.13899

The Reception of American Jazz in Japan: An Outline of Issues

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 44 (1/2020), s. 33–46
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.027.13900