Gender in Traditional Music: An Overview of the New Challenges Related to Polish Ethnomusicology in the 21st Century

Angelika Tracz

Abstrakt

The subject of the article is to present the feminist trend in Western ethnomusicology and then to compare it with the state of research in Poland. The query included the latest Western musicological and ethnomusicological literature, as well as the known sources about gender in Polish traditional music. The author, based on the experience gained during the field research carried out in recent years, indicates possible changes in conducting and analysing the field in order to obtain more accurate knowledge about gender performativity in Polish folklore.

Słowa kluczowe: feminism, critical theories, gender, ethnomusicology
References

Secondary sources

Ainsworth, C., ‘Sex redefined’, Nature, 518 (2015), 288–291.

Blacking, J., How musical is man? (Seattle: Faber & Faber, 1973).

Blacking, J., The Anthropology of the Body (London: Academic Press, 1977).

Braidotti, R., Nomadic Subjects Embodiment And Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory (2nd edn, New York: Columbia University Press, 2011).

Butler, J., Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York–London: Routledge, 1999).

Ceribašić, N., ‘Theory and Method of the Gender-Based Studies in Music’, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 27/2 (1996), 187–190.

Cusick, S., ‘On a Lesbian Relationship with Music: A Serious Effort Not to Think Straight’, in: P. Brett, E. Wood, G.C. Thomas, eds, Queering the Pitch: The New Gay and Lesbian Musicology (New York: Routledge, 1994).

Czekanowska, A., ‘Towards a Concept of Slavonic Women’s Repertoire’, in M. Herndon, S. Ziegler, eds, Music, Gender, and Culture (New York: Wilhelmshaven, 1990).

Dahlig, P., Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce (Warszawa: IS PAN, 1993).

de Beauvoir, S., The Second Sex, tr. C. Borde and S. Malovany-Chevallier (New York: Vintage Books, 2011).

Dziadek, M., ‘Utwory fortepianowe polskich kompozytorek do 1939 roku. Kontekst kulturowy, strategie wyboru gatunków i środków’, in J. Krassowski et al., ed.,Muzyka fortepianowa XIII (Gdańsk: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 2004).

Golde, P., Women in the Field: Anthropological Experiences (Los Angeles: University of California Press, 1986).

Gwizdalanka, D., Muzyka i płeć (Warszawa: PWM, 2001).

Herndon, M., McLeod, N., ‘The Bormliza: Maltese Folksong Style and Women’, The Journal of American Folklore, 88/347 (1975), 81–100.

Kizińska, K., ‘Gender a kultury muzyczne – kulturoznawcze spojrzenie na badania etnomuzykologiczne i historyczne’, Przegląd kulturoznawczy, 4 (2012), 382–390.

Koskoff, E., A Feminist Ethnomusicology: Writings on Music and Gender (Chicago: University of Illinois Press, 2014).

Lee, B.W., ‘Evolution of the Role and Status of Korean Professional Female Entertainers (Kisaeng)’, World of Music, 21/2 (1979), 75–84.

Małanicz-Przybylska, M., Między dźwiękami skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018).

Markuszewska, A., Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety (Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017).

Matuszewska, H., Trebunia-Tutka, K., Bieńkowski, A., Mazur-Hanaj, R., Janas T., ‘Kobiety – muzykantki’, Pismo folkowe, 108 (2013), 4–17.

McClary, S., Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991).

Mixon, G., ‘Good Negro – Bad Negro: The Dynamics of Race and Class in Atlanta During the Era of the 1906 Riot’, The Georgia Historical Quarterly, 81/3 (1997), 593–621.

Moisala, P., ‘Gender Performance in a Finnish Dance Music Restaurant: Reflections on a Multicultural Fieldwork Experiment’, Narodna Umjetnost, 38/1 (2001), 7–19.

Moisala, P., Diamond, B., Music and Gender (Chicago: University of Illinois Press, 2000).

Moisala, P., Järviluoma, H., Vilkko, A., Gender and Qualitative Methods (London: SAGE Publications Ltd, 2003).

Muszkalska, B., ‘Biological and Social Aspects of the Theoretical Thought of Richard Wallaschek’, Interdisciplinary Studies in Musicology, 8 (2009), 71–80.

Muszkalska, B., ‘Studia gender w (etno)muzykologii’, in S. Bednarek, K. Łukasiewicz, eds, O kulturze i jej poznawaniu: prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce (Wrocław: Wydawnictwo i Drukarnia DTSK ‘Silesia’, 2009).

Muszkalska, B., Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego, (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999).

Nettl, B., The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts, (Chicago: University of Illinois Press, 2005).

Neuls-Bates, C., ed.,Women in Music: An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present (New York: Northeastern University Press, 1982).

Nochlin, L., ‘Why Have There Been No Great Woman Artists?’, in V. Gornick, B. Moran, eds, Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness (New York: Basic Books, 1971).

Nowak, T., ‘Muzykantki w kulturze muzycznej wsi polskiej. Zarys problematyki’, Etnomuzykologia polska, 1 (2016), 44–48.

Pawłowicz, J.J., ‘Ideologia gender realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny’, Teologia i moralność, 1 (2012), 139–154.

Rosaldo, M.Z., Lamphere, L., Bamberger, J., Woman, Culture, and Society (Stanford: Stanford University Press, 1974).

Sobiescy, J., M., Polska muzyka ludowa i jej problemy (Warszawa: PWM, 1973).

Wallaschek, R., Primitive music: an inquiry into the origin and development of music, songs, instruments, dances, and pantomimes of savage races (London: Longmans, Green and C., 1893).

Walter-Mazur, M., Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014).

Wood, E., ‘Review Essay: Women in Music’, Signs, 6/2 (1980), 283–297.

Żerańska-Kominek S., ed., Musicology Today: Women-Composers in Poland. Their stories, ideas, and Music16 (Warszawa: Instytut Muzykologii UW, Związek Kompozytorów Polskich, 2020).

Žižek, S., The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology (London–New York: Verso, 2000).

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.