Capturing Ephemerality: George Brecht’s For a Drummer from the Perspective of a Performer

Mika Olchowik

Abstrakt

The main purpose of the article is to present an individual approach of analysing and reperforming For a Drummer by George Brecht, a legendary composer and a member of Fluxus. The text is divided into several parts. The first half of the article is dedicated to the history and definition of performance art, the second one focuses on a performer persona and their artistic abilities. The latter leads to an actual analysis of a creative process, starting with a short biographical background of Brecht, followed by reading and understanding of the event score with a culmination found in the author’s re-performance.

Słowa kluczowe: performance, re-performance, performer, Fluxus, George Brecht
References

Secondary sources

Beaven, K., ‘Performance Art. The Happening’, https://www.tate.org.uk/art/artterms/h/happening/happening, accessed 21 June 2020.

‘Chris Burden shot in the name of art in iconic performance’, https://publicdelivery.org/chris-burden-shoot/, accessed 23 June 2020.

Dezeuze, A., ‘Brecht for beginners’, in A.M. Fischer, ed., George Brecht. Events. A Heterospective (Köln: Buchhandlung Walther König,2005).

Dziamski, G., Gajewski, H., Wojciechowski, J.S., eds, Performance. Praca zbiorowa (Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984).

Féral, J., Theorie et Pratique du theatre. Au-dela des limites (Paris: Editions L’Entretemps, 2011).

J. Féral, ‘Rzeczywistość wobec wyzwania teatru’, tr. W. Prażuch, Didaskalia, 109/110 (2012), 19–25.

Friedman, K., Smith, O., Sawchyn, L., eds, The Fluxus Performance Workbook (London, 2002).

Golka, M., Socjologia Sztuki (Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008).

Grotowski, J., Teksty z lat 1965—1969, eds J. Degler, Z. Osiński (2nd edn, Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, 1990).

Johnson, K., ‘George Brecht, 82, Fluxus Conceptual Artist, Is Dead’, http://www.nytimes.com/2008/12/15/arts/music/15brecht.html, accessed20 May 2020.

Kawalec, A., ed., O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).

Matthews, J. Training for Performance: A meta-disciplinary account (London: Bloomsbury, Methuen Drama, 2011).

Michnik, A., ‘Wejdź w świat Fluxusu (jeśli masz odwagę)’, interview conducted by A. Suprynowicz, http://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1766720,Wejdz-wswiat-fluxusu-jesli-masz-odwage, accessed20 May 2020 (audition: Bariera dźwięku. Przewodnik po muzyce współczesnej, Channel Two of Polish Radio, 19 May 2017 at 10:30 p.m.).

Piekut, B., Experimentalism Otherwise. The New York Avant-Garde and Its Limits (Berkeley: University of California Press, 2011).

‘Reinterpreting Re-performance’, https://helenabarrett1987.wordpress.com/january-2011-study, accessed07 June 2020.

Rodenbeck, J.F., Radical Prototypes. Allan Kaprow and the Invention of Happenings (Cambridge MA: MIT Press, 2011).

Ruhrberg, K. et al., Art of the 20th Century (Köln: Taschen, 2005).

Schechner, R., Performatyka: Wstęp, tr. T. Kubikowski (Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 2006).

Skowron, Z., Nowa muzyka amerykańska (Kraków: Musica Iagellonica, 1995).

Szyszkowska, M., Całe życie w opozycji. Rozmowy z Marią Szyszkowską (Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997), http://biblioteka.kijowski.pl/szyszkowska%20maria/calezyciewopozy.pdf, accessed23 June 2020.

Wesołowski, J., ‘Artysta jako człowiek i jako rzecz. Uwagi obserwatora uczestniczącego’, in S. Wysłouch, B. Kaniewska, eds, CZŁOWIEK I RZECZ. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, (Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1999).

Zielińska, J., ‘Czarna skrzynka. Rozmowa z Joanną Zielińską’, interview conducted by M. Czyż, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8792-czarna- skrzynka.html?fbclid=IwAR2B5BJPTMJcUargwLT6cH_LKx9wtAgglEA3RzKR5PLhyJlh7BSLDyKnY6w, accessed20 June 2020.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.