Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny
Maria Broniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Agnieszka Cabaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Zuzanna Daniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Bernadeta Klepacz – Sekretarz redakcji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Julia Knapik - Zastępca sekretarza redakcji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Magdalena Agnieszka Krok (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Patrycja Sawicka - Redaktor naczelna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Karolina Słowińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 

Skład i łamanie
Julia Knapik 
Magdalena Agnieszka Krok

Projekt okładki
Magdalena Agnieszka Krok

Korekta językowa
Redakcja KMM UJ

Redakcja językowa tekstów anglojęzycznych
Jolanta Bujas-Poniatowska

Kontakt
Adres mailowy: redakcja.kmm.uj@gmail.com
Instytut Muzykologii UJ
ul. Westerplatte 10
31–033 Kraków

Redaktorzy naczelni
Agnieszka Kołtun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008 – 2010)
Justyna Stabryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010 – 2013)
Marek Dolewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014 – 2021)