Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny
Maria Broniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Agnieszka Cabaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Zuzanna Daniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Marek Dolewka – Redaktor naczelny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Martina Hanáková (Masarykova univerzita, Brno, CZ)
Nana Katsia (Royal Birmingham Conservatoire, GB)
Gabriela Kawecka (Haute École de Musique de Lausanne, CH)
Bernadeta Klepacz – Sekretarz redakcji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Magdalena Krok (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Michał Osika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Aleksandra Pierzga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Simone Walters (University of Tasmania, AUS)
Thomas Wozonig (Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, A)

Skład i łamanie
Magdalena Krok
Michał Osika

Korekta językowa
Redakcja KMM UJ

Korekta tekstów anglojęzycznych
Jolanta Bujas-Poniatowska

Kontakt
Adres mailowy: redakcja.kmm.uj@gmail.com
Instytut Muzykologii UJ
ul. Westerplatte 10
31–033 Kraków

Redaktorzy naczelni
Agnieszka Kołtun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008 – 2010)
Justyna Stabryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010 – 2013)
Marek Dolewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014 – obecnie)