Kontakt

Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ
ul. Westerplatte 10
31–033 Kraków

http://www.kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl/kolo

e-mail: redakcja.kmm.uj[at]gmail.com