Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 48 (1/2021) przyjmujemy do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dla autorów.