Nabór artykułów

Propozycje tekstów do numeru 46 (3/2020) przyjmujemy do 15 maja 2020 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez Panel Redakcyjny Portalu Czasopism Naukowych.

Redakcja zapewnia bezpłatne tłumaczenie artykułów na język angielski.