Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ Czasopismo

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2018), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Nasi recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2353-7094 (do 2013 roku pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ").

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: Arianta, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, Google Scholar, ICI Journals Master List (ICV 2016: 55.71), PBN/POL-index, a także RILM Abstracts of Music Literature. Na podstawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 862) publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Digitalizacja czasopisma „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” została sfinansowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

e-ISSN 2353-7094
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Opublikowano online: 30 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Topika w muzyce – definicje, historia, znaczenie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 5–26
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.016.13202

Sonate per uno o due Cembali con il basso cifrato Bernarda Pasquiniego – błaha rozrywka czy kunsztowna szarada?

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 27–69
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.017.13203

Pojedynki dźwiękiem pisane. Pietro Antonio Locatelli versus Jean-Marie Leclair

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 71–104
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.018.13204

Recepcja twórczości Józefa Wieniawskiego w świetle XIX-wiecznego piśmiennictwa – przegląd źródeł

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 105–139
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.019.13205

Historia zaklęta w dźwięki – weryzm historyczny w I Medici Ruggera Leoncavalla

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 141–156
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.020.13206

ahat ilī – siostra bogów Olgi Tokarczuk i Aleksandra Nowaka. Od powieści do operowego libretta

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 157–176
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.021.13207

Metafora ruchu i jej urzeczywistnienie w muzyce przestrzennej XX wieku

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 177–196
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.022.13208

Koncerty symfoniczne żydowskiej orkiestry w getcie łódzkim w czasie drugiej wojny światowej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 197–213
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.023.13209

Tradycje muzyczne Żydów aszkenazyjskich a Radical Jewish Culture: definicje i treści dawnej i współczesnej muzyki żydowskiej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 215–228
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.024.13210

Fizjologia i ergonomia gry na fortepianie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 229-254
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.025.13211