Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ Czasopismo

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2018), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Nasi recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2353-7094 (do 2013 roku pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ").

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: Arianta, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, Google Scholar, ICI Journals Master List (ICV 2016: 55.71), PBN/POL-index, a także RILM Abstracts of Music Literature. Na podstawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 862) publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Digitalizacja czasopisma „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” została sfinansowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

e-ISSN 2353-7094
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz
Opublikowano online: 30 października 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Utwór w formie kolażu. Aspekty wariacyjności w Nokturnie B-dur Marii Szymanowskiej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 5–21
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.009.12851

Sylwetka twórcza Aleksandra Zarzyckiego – zapomnianego kompozytora doby romantyzmu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 23–39
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.010.12852

Mieczysław Wajnberg a kategoria pogranicza

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 41–53
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.011.12853

Muzyczne reprezentacje przeszłości w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w Europie Środkowo- Wschodniej w latach komunizmu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 55–70
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.012.12854

Digitalizacja archiwów folklorystycznych – kryzys tradycji czy nowe życie w sieci? Przykład zbiorów Adolfa Dygacza

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 71–89
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.013.12855

Dzieła kameralne Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście przemian stylu kompozytora. Wybrane przykłady

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 91–113
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.014.12856

Black Box Music Simona Steena- Andersena – warstwa wizualna jako czynnik determinujący dźwięk. Eksploracja możliwości rozwojowych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 115–133
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.015.12857