Peregrinus Cracoviensis

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro

Peregrinus Cracoviensis jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie czasopism poświęconych szeroko pojętej geografii religii, a zwłaszcza problematyce pielgrzymowania we wszystkich religiach oraz w różnych skalach przestrzennych: globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.

ISSN 1425-1922
e-ISSN 2083-3105
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Peregrinus Cracoviensis, 2017, Numer 28 (4)

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro
Opublikowano online: 2017

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jerozolima – święte miasto w średniowiecznych przewodnikach dla pielgrzymów

Peregrinus Cracoviensis, 2017, Numer 28 (4), s. 91–114
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20833105PC.17.007.16228