Peregrinus Cracoviensis

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro

Peregrinus Cracoviensis jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie czasopism poświęconych szeroko pojętej geografii religii, a zwłaszcza problematyce pielgrzymowania we wszystkich religiach oraz w różnych skalach przestrzennych: globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.

ISSN 1425-1922
e-ISSN 2083-3105
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Peregrinus Cracoviensis, 2016, Numer 27 (4)

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro
Opublikowano online: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Droga Francuska Camino de Santiago – dziedzictwo kulturowe i pielgrzymi w pierwszej dekadzie XXI w.

Peregrinus Cracoviensis, 2016, Numer 27 (4), s. 141–158
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20833105PC.16.007.8908

Bramy Miłosierdzia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski

Peregrinus Cracoviensis, 2016, Numer 27 (4), s. 159–180
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20833105PC.16.008.8909